Allergier, intoleranser, immunförsvaret, antikroppar (IgG, IgA) och allergiska reaktioner (IgE).

Immunsystemet är kroppens skydd mot främmande ämnen och celler som kan komma in i våra kroppar. Väl inne kroppen indikeras detta av immunsystemet vilket uppmärksammar kroppen och oss på att det inte står rätt till. Om vi inte hade vårt immunsystem, så skulle vi inte heller ha förmåga att veta när vi är friska och när vi är sjuka, vilket är en avgörande faktor för överlevnad. Immunsystemet hjälper oss också att motverka dessa ämnen och celler, och har därmed en uppstädande funktion i kroppen.

Matallergier och miljöallergier

Matallergier och miljöallergier kan liknas vid ett defekt immunförsvar, då immunsystemet reagerar på ämnen som ”normalt”  är ofarliga. En allergisk reaktion kan således bero på att ditt immunsystmet är ur balans och arbetar mindre bra. Förekomsten av allergiska symtom ökar runt om i världen både på grund av vårt allt sämre immunförsvar och våra ökade påfrestningar på immunsystemet. Miljögifter, kemikalier, läkemedel och stress är bara ett fåtal anledningar till påfrestning på systemet, också på grund av den allt sterilare miljö, som medför att vi redan från barnsben, inte bygger vårt immunsystem på naturlig väg. Talesättet ”lite skit rensar magen” är alltså inte så tokig eftersom den vänjer kroppen vid främmande ämnen, som den annars reagerar starkt på såsom vid en allergisk reaktion.

Matallergier blir även det allt vanligare, och studier visar att matallergier i barndomen, också kan ge allvarligare autoimmuna reaktioner som astma. Astma som uppkommer i tonåren kan således härröra till matallergier som inte har tagits omhand. Inom den konventionella sjukvården, så prioriteras oftast symtomlindring istället för den behandling av grundorsak som kan ge långsiktiga förbättringar.

Symtom vid allergiska reaktioner

Vi är vana vid att allergiska symtom är vanliga, såsom vid tex jordnöts- eller pollenallergi, men ett symtom kan även vara subkliniskt, dvs komma smygande och ge trötthet, orkeslöshet, problem med åderförkalkning, infektioner, ledproblem, muskelinflammation och tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns. Alla dessa är således symtom från immunförsvaret vilket kallas för autoimmuna sjukdomar inom den konventionella sjukvården.


Matallergi och födoämnesallergi

Matintolerans, matallergi och matöverkänslighet blandas ofta ihop medan det är helt skilda saker. Födoämnesöverkänslighet kan vara immunologisk eller icke immunologisk och dessa har helt olika förlopp i kroppen och beror på kroppens antigener. Antigener är de ämnen som gör att immunsystemet bildar antikroppar eller aktiverar våra immunceller dvs våra olika typer av vita blodkroppar. En av dessa antigener är de allergener som ser till att immunsystemet bildar både vanliga antikropparna IgA och IgG), men även de allergiantikroppar som kallas för IgE-antikroppar. Vid en allergisk reaktion finns således IgE-antikroppar ute i blodet.  


Matintolerans, laktosintolerans

En matintolerans kan vara exempelvis laktosintolerans, då du inte har förmåga att bryta ner laktosen (mjölkens socker) på grund av för lite tillgång på laktas (det enzym som bryter ner mjölksockret). Detta kan även bero på att laktasen försvinner med fettet i lightprodukter, vilket innebär att en lightmjök har mindre laktas och således mindre förmåga att bryta ner mjölksockret. En laktosintolerans är alltså inte detsamma som en allergisk reaktion och inte heller om du får reaktion från lektiner, alkaloider i mat, bakterier, aminer och sulfiter eller andra ämnen som kan orsaka intolerans.


Allergiska reaktioner och allergener

En allergi är till skillnad från en intolerans, en reaktion utlösta från allergener. Enkelt förklarat så är allergener, de ämnen som kroppen reagerar på och de som orsakar en allergisk reaktion. När den allergiska reaktionen utlöses, så producerar immunförsvaret IgE-antikroppar, vilket innebär att det går att mäta mängden IgE i blodet, för att se om en person är allergisk eller ej. Eftersom detta är en reaktion från immunförsvaret, så är det också knutet till andra autoimmuna sjukdomar såsom astma m.m. Merparten av dessa allergener är proteiner, och det är också med anledning av det som flertalet av de nya födoämnestesterna är baserade på proteinmätning. En allergisk reaktion uppkommer alltså när antikroppar binder till vävnadsfasta mastceller eller cirkulerande basofiler.


Atopisk sensitisering – Astma och pollenallergi

Om man inte är allergisk till en början, så kallas det för sensitisering, vilket innebär att kroppen exponeras för ett ämne utan att först reagera.  Efter upprepad exponering slår allergin ut i sin fulla kraft och kommer då oftast som en överraskning. Den allergiska sensitiseringen kallas för atopi, dvs ärftlig benägenhet att reagera på vissa ämnen i vår miljö. Några av dessa atopier kan vara astma, pollenallergi m.m. När en allergi uppstår så produceras således IgE antikroppar och om dessa produceras i för hög mängd, så uppstår en allergisk chock. Det är dock viktigt att veta att en allergisk chock även kan uppkomma från bakterier, medicinering m.m. som beror på att immunsystemet belastas.


Symtom vid allergi

Exempel på symtom vid allergi är klåda, hudutslag, rinnande näsa, tarmbesvär, rinnande ögon, celiaki, astma, nysningar, eksem och crohns sjukdom. Symtom kan även vara diffusa såsom trötthet, orkeslöshet samt visa sig genom att det lättare uppstår virusinfektioner.


Matallergier involverar både IgE-antikroppar och histamin, som utsöndras när en inflammation uppstår. Dessa inflammatoriska signalsubstanser (histamin, prostaglandin D2 och leukotriener) kan orsaka symtom som uppkommer först flera dagar senare.

Födoämnesallergier och inflammatoriska reaktioner  

Födoämnesöverkänslighet inträffar när immunsystemet stimuleras att producera både antigener och IgG-antikroppar. När immunsystemet stimuleras att producera IgG-antikroppar så aktiveras cytokiner (små proteiner som produceras av immunsystemet och som fungerar som signalmolekyler mellan cellerna) som orsakar ett inflammatoriskt gensvar. Med andra ord uppstår mer långsiktiga symtom med fördröjda reaktioner.


När ämnen tar sig genom tarmväggen så uppstår absorption av antigener och produktion av IgG-antikroppar. Det är också därför som det finns koppling mellan läckande tarm och allergiska reaktioner från allergener.

Till skillnad från en akut matallergi, där den allergiska reaktionen inträffar direkt, så kan IgE-allergier som involverar immunsystemet ta längre tid för symtomen att uppkomma. Om du äter råvaran hela tiden, så kommer det inte att hinna gå ur kroppen och du kan sannolikt inte se sambandet mellan den ökande allergiska reaktionen med astma, allergi, klåda, tarmsjukdom och så vidare.

www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.zarahssida.se