BPC-157, peptider och aminosyror

2021 september > söndag, september-19-2021

En peptid är en del av proteiner och fungerar som budbärare på samma vis som signalsubstanser. Skillnaden mellan en peptid och signalsubstanser som noradrenalin, adrenalin och dopamin, är att en peptid syntetiseras av ribosomerna. En peptid talar om för cellerna hur de bäst kan fungera och är uppbyggda av aminosyror.

Skillnad mellan ett protein och en peptid, är att peptiden är mindre och gränsen brukar vara vid 50 aminosyror, då över 50 aminosyror räknas som protein, medan mindre kedjor räknas som peptider (insulin är minsta protein med 51 aminosyror). När man pratar om korta peptider, såsom en peptid med två aminosyror så kallas den för dipeptid. En kedja med aminosyror kallas för tripeptid, och längre kedjor kallas för oligopeptider eller polypeptider.

Aminosyror är mycket spännande, och det påverkar väldigt många av kroppens processer. Många av våra patienter mäter sina nivåer av aminosyror i ett aminosyratest, vilket är viktigt om man vill optimera, förebygga eller läka kroppen på ett naturligt sätt. Ett vanligt symtom på aminosyrabrist kan vara försämrad förmåga att bygga muskler, men man får inte glömma att aminosyror är viktiga för otroligt många av kroppens funktioner. En viktig funktion är bildandet av BPC-157 som inkluderas i matsmältningssystemet, och även enzymer som byggs av aminosyror. Det blir således även ett problem i matsmältning och tarmsystem när aminosyror ligger lågt. Enzymer består av många aminosyror, där den minsta enzymerna inkluderar 62 aminosyror, medan de med mest aminosyror ligger över 2500 aminosyror.

En vanlig orsak till låga värden på aminosyror är att matsmältningen inte fungerar optimalt, vanligtvis på grund av stress. Vid stress hämmas magsyraproduktionen, och därmed också frisättningen av det enzym som bryter ner protein (pepsin). Minskad frisättning av magsyra i kombination med enzymbrist innebär sämre spjälkning av proteiner, vilket gör att tarmfloran försämras pga osmält mat som finns i tarmen och skapar bakterier. Det innebär även att proteiner inte bryts ner korrekt till minsta byggstenar, aminosyror, och därför inte tas upp optimalt i tarmen.

En spännande peptid är BPC-157 (Body Protective Compound 157), som det talas om på många fronter. Den ingår bland annat i magjuicen och innehåller 15 aminosyror. BPC-157 är en kort peptidkedja, vilket alltså kan beskrivas som att en liten del av ett protein. Många nya studier visar att BPC-157 kan minska negativa, toxiska effekter vid användning av smärtstillande läkemedel, främja muskelreparation, sårläkning och att det även har en hämmande effekt vid oxidativ stress. BPC-157 frisätts från kroppen för att reparera, för att motverka stress och skador som uppstår. För att hantera skador på andra ställen än i magregionen, isolerar man peptiden och placerar tillbaka den för att läka skador som behövs.  De djurstudier som genomförts visar att BPC-157 påskyndar läkning av många olika sår, inklusive muskler, senor och skadade ledband. Dessutom har BPC-157 visat sig skydda organen förebyggande vid magsår. BPC-157 verkar systemiskt i matsmältningskanalen för att bekämpa läckande tarm, IBS, Crohns sjukdom etc. I studier har man även använt BPC-157 för att behandla brännskador, då blodflödet ökas till skadan. BPC-157 kan vara sårläkande, förbättra immunförsvaret och regulera hormoner med mera. BPC157 ser till att slemhinnans barriär hålls intakt när den utsätts för magsyra.

BPC157 innehåller 15 aminosyror, och finns naturligt i matsmältningsområdet. Vid aminosyrabrist kan BPC-157 bli lågt, på samma vis som andra funktioner som kräver aminosyror för dess uppbyggnad. De aminosyror som ingår i BPC-157 är Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val.

 • Ala = Alanin
 • Cys = Cystein
 • Asp = Asparaginsyra
 • Glu = Glutaminsyra
 • Phe = Fenylalanin
 • Gly = Glycin
 • His = Histidin
 • Ile = Isoleucin
 • Lys = Lysin
 • Leu = Leucin
 • Met = Metionin
 • Asn = Asparagin
 • Pro = Prolin
 • Gln = Glutamin
 • Arg = Arginin
 • Ser = Serin
 • Thr = Treonin
 • Val = Valin
 • Trp = Tryptofan
 • Tyr = Tyrosin

BPC157 innehåller således glycin, glutaminsyra, prolin, lysin, alanin, asparaginsyra, leucin och valin. Många rekommenderar det som tillskott som just preparatet BPC-157, men jag brukar alltid rekommendera att man istället ser över dina aminosyror och balanserar upp dem så att de ligger korrekt. Det är också klokt att se över sin matsmältning, då brist på aminosyror vanligtvis har en orsak. Ett aminosyroakomplex kan således vara mer lämpligt, eftersom man sällan har brist på endast de aminosyror som återfinns i BPC-157. Om man dock mäter aminosyror i ett aminosyratest och ser konkret att just dessa aminosyror saknas, så kan det såklart vara ett alternativ. Man behöver dock tänka på att alla aminosyror samverkar och det krävs god balans mellan dem, och god matsmältning för att tillgodose sig dem från maten man äter. Det är på grund av BPC-157 och ökade mängden enzymer som man ofta får så god effekt på magtarmbesvär och tarmsjukdomar när man börjar använda aminosyror.

Om du önskar vår hjälp med att göra ett aminosyratest, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se. Vi mäter alltid alla essentiella aminosyror och icke-essentiella aminosyror vid provtagning av  på aminosyror.

Beställ labrixtest: Hur ett labrixtest / salivtest fungerar och hur du gör ett labrixtest..!

2021 september > söndag, september-19-2021

Många av mina patienter undrar över hur ett labrixtest fungerar och hur man utför testet. När du beställer labrixtest via oss så erhåller du alltid svenska anvisningar och support under provtagning, men jag har även spelat in denna korta instruktions- och informationsvideo som visar hur ett labrixtest fungerar, och hur du utför labrixtest / salivtest. Om du önskar beställa ett test så är du varmt välkommen att kontakta oss via tidsbokning@zarahssida.se

 

Akkermansia muciniphila vid viktminskning och läckande tarm

2021 september > fredag, september-17-2021

Akkermansia muciniphila är en viktig bakteriestam i tarmen, som ofta ligger lågt vid stress. Akkermansia är förknippad med viktminskning och vid låga värden försämras förmågan att gå ner i vikt. Akkermansia är även viktigt för tarmens mångfald, och låga nivåer av akkermansia är förknippade med ökad permabilitet i tarmens slemhinna, så kallad läckande tarm. Du kan öka dina nivåer av akkermansia genom att tillföra omega 3 som tillskott eller via maten du äter. Kost som innehåller transfetter har påvisats minska mängden akkermansia i tarmen.

Jag brukar mäta akkermansia i de mikrobiomtest jag gör, och då ser jag ofta att vissa bakterier blir låga vid stress, såsom akkermansia, e.coli (krävs för konvertering av serotonin), bifidobacterium (krävs för nedbrytning av histamin och för omsättning av GABA), och fusobacerium.

Om du är intresserad av att mäta din tarmflora, så är det vanligtvis mest lämpligt att mäta med DNA-teknik, inte med odling. Detta på grund av att en del bakterier lever utan syre. Vi använder oss av DNA-teknik i våra mikrobiomtester, och de är mycket omfattande. Om du vill veta mer, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se

Ny studie: Covid 19 och vaccinering minskar kroppens kolesterolnivåer

2021 september > måndag, september-13-2021

Forskare har kommit fram till att patienter som insjuknar i covid-19 erhåller lägre nivåer av kolesterol, vilket sannolikt beror på att kroppens kolesterolpartiklar påverkas av spikprotein. Forskarteamet påtalar även att patientens kolesterolnivåer och sammansättning kan vara orsak till att vissa patienter blir mer sjuka än andra vid covid19-infektion. Detta lyfter även frågan om varför vissa patienter erhåller biverkningar i samband med vaccinering.

Vaccinet släpper ifrån sig proteinets ytprotein på samma sätt som forskarna har gjort i sitt experiment (fritt, och inte bundet), vilket öppnar för att biverkningar kan bero på att spikproteinet på något sätt interagerar med HDL-kolesterol, så att det binds starkare till hjärtmuskeln. HDL har som uppgift att transportera runt kolesterol i kroppen, och om det istället binder till hjärtmuskulaturen, så uppstår problem.

Frågan är alltså om det är vaccin och covid-19s påverkan på kolesterolpartiklarna som orsakar de hormonella rubbningar som ses som biverkning hos många kvinnor. Kolesterol är ju förstadie till könshormoner och utan kolesterol, kan du inte heller bilda könshormoner och kortisol på ett korrekt sätt.

Kolesterolnivån sjunker hos covid-patienter

Naturlig behandling vid migrän med CBD-olja, magnesium och hormontest / salivtest / labrixtest

2021 september > söndag, september-12-2021

CBD-olja är en mycket spännande produkt, som hjälper många som har obalans i sina signalsubstanser. Pågående forskning indikerar även att CBD-olja kan lindra och verka förebyggande vid migrän. I vissa fall verkar migränanfall helt kunna hämmas med hjälp av CBD-olja.

Migrän kan utlösas av många faktorer, däribland stress och kostintag men även vid hormonell obalans hos kvinnor. Det spännande är att CBD-olja ses minska dessa migränanfall, vilket sannolikt beror på att CBD-oljan balanserar upp kroppens signalsubstanser. När signalsubstanserna balanseras upp så återställs obalanser från stress och indirekt även obalanser vid hormonell obalans eftersom signalsubstanser och hormoner samverkar.

Vid migrän är det även viktigt att hjälpa kroppens parasympatiska nervsystem, och exempelvis se till att nivåer av lugnande mineraler ligger korrekt. Till dessa räknas zink och magnesium. Magnesiumbrist ses ofta vid återkommande migrän., varvid magnesium kan vara ett alternativ för naturlig behandling av migrän.

Det kan också vara klokt att undersöka hur signalsubstanser och hormoner ligger i ett salivtest / labrixtest, då det är vanligt med hormonell migrän, som uppträder i vissa tidpunkter på menstruationscykeln. Det är då lämpligt att mäta hormoner, och i vissa fall även signalsubstanser, och balansera upp de obalanser som finns. Då brukar migränanfallen vanligtvis glesas ut och upphöra.

Om du önskar hjälp med provtagning av hormoner och signalsubstanser i labrixtest, så maila oss gärna på tidsbokning@zarahssida.se

Lågt serotonin kan ge överväxt av candida, inflammation och diabetes

2021 september > söndag, september-12-2021

Merparten av det serotonin som vi människor bildar i kroppen, bildas i tarmen. Serotonin bildas från aminosyran tryptofan, som kräver B2 och B2 för omsättning. För att sedan konvertera tryptofan vidare till 5htp krävs folat, B6 och magnesium och för att konvertera 5htp vidare till serotonin krävs zink, magnesium och B6. Dessa processer kräver även en god tarmflora med gott om e.coli, då e.coli krävs för att konvertera just serotonin. Detta gäller även melatonin, som bildas från signalsubstansen serotonin vid komplett mörker. Kroppen bildar således serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Just B-vitaminer, zink och magnesium är känsliga för stress, då de är lugnande mineraler och vitaminer som förbrukas vid kroppens hantering av stress. Även e.coli är mycket känsligt för stress vilket gör att det ofta ligger lågt vid stress, vanligtvis tillsammans med låga värden på bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium (skapar försämrad nedbrytning och produktion av GABA och histamin, och är en av vanlig orsak till histaminintolerans).

Nu till de spännande studier som visar att serotonin och candida hör samman. Candida finns på våra slemhinnor som skydd, och de drar upp gifter och tungmetaller precis som svampen i skogen. Detta för att man sällan kan se candida som endast något negativt, men om det överväxer så kan det skapa problem. Vanliga orsaker till överväxt av candida är felaktigt pH-värde, mindre bra tarmflora, högt sockerintag eller lågt serotonin.

Lågt serotonin skapar många besvär i kroppen, såsom nedstämdhet, ökad tendens till oro och sämre förmåga att hantera stress, då signalsubstanser som serotonin och GABA finns för att lugna systemet efter ett stresspåslag. Serotonin har således en normaliserande och sänkande effekt på kortisol, vilket gör det otroligt viktigt för god stresshantering. De studier som kopplar samman serotonin och candida, visar att ökad mängd serotonin i tarmen minskar risken för candidaöverväxt. Om detta även gäller candida i systemet (blodet) och i underlivet är svårt att säga, men rimligtvis borde det också påverkas, eftersom tarmfloran påverkar underlivets flora.

Österrikiska forskare från Österrike har påvisat att serotonin minskar överaktivitet av candida, och hjälper till att kontrollera dess förmåga att byta till sin problematiska svampform och den enzymatiska aktivitet som produceras från det. Låg koncentration av serotonin stör aktiviteten hos candidasvampens enzymer medan höga koncentrationer av serotonin istället begränsar svamptillväxten. Tarmens bakterier har en viktig roll i produktionen av serotonin medan candida effektivt reglerar och ändrar tarmens bakterieförhållanden. Precis som att antibiotika eller annan störning av tarmfloran kan påverka serotoninproduktionen, så kan serotonin påverka tarmfloran i omvänd riktning. Kort sagt, tarmbakterier reglerar serotoninnivåerna och candida reglerar tarmbakterier. Serotonin och candida är på så vis sammanlänkade.

Det är också intressant att candida har en tendens till att skapa inflammatoriska processer i kroppen, vilket är vanligt vid lågt serotonin och depression. Depression är ett vanligt symtom vid inflammation. Det spännande med detta är att det alltså kan finnas en koppling även här. Tänk om det är så, att de inflammationer som skapar depression, beror på att lågt serotonin ökar förekomsten av candida? Serotonin hör även samman med kortisol, då serotonin sänker kortisolfrisättningen (eller snarare normaliserar kortisolvärdet) och på så vis även hör samman med kortisol som är viktigt för att hantera och hålla nere kroppens inflammationer. Det skulle alltså kunna vara så att lågt serotonin bidrar till ökad tillväxt av candida som skapar inflammation, och att denna inflammation inte kan hanteras av kroppen då det saknas kortisol.

Studier visar att ett ökat serotonin vid intag av SSRI minskar förekomsten av candida, men det bästa (enligt mig) är att öka serotonin på naturlig väg, genom att finna orsaken till de besvär som finns. En orsak kan vara att aminosyran tryptofan ligger lågt, vilket kan korrigeras genom en tryptofanrik kost eller intag av enstaka aminosyror. Tänk dock på att en vanlig orsak till låga aminosyrenivåer är att matsmältningen inte fungerar korrekt, och därför inte bryter ner protein till dess minska byggstenar, aminosyror. Ett tips är att således att lägga till matsmältningsenzymer för att spjälka maten mer optimalt. Utöver detta så krävs B-vitaminer (B2, B3, B6 och folat) i kombination med zink och magnesium för att konvertera serotonin, vilket gör dessa näringsämnen särskilt viktiga. Just dessa näringsämnen förbrukas vid stress, varvid brister är vanliga. Om du känner en osäkerhet över hur de ska doseras så boka gärna en tid hos oss, eller om du hellre vill, så kan vi mäta dina mineraler i en urinmineralanalys för exakta värden och doseringar.

Nästa steg är att se till att e.coli finns i den mängd du behöver för att din konvertering av serotonin ska vara optimal. E.coli är ytterst känslig för stress, och blir vanligtvis utrotad vid långvarig stress och sämre tarmflora. Ett tips är att mäta dina nivåer av e.coli i ett mikrobiomtest för att på så vis se vilket behov som finns. Det går sedan att kombinera en bra och potent probiotika, med e.colidroppar, för att återfå god balans för omvandling av serotonin.

Det bör även tilläggas att även diabetes är kopplat till candida, tarmfloran och inflammatoriska tillstånd, så det är inte helt omöjligt att även diabetes typ 2 kan behandlas med ökade nivåer av serotonin, i kombination med förbättrad tarmflora, minskat intag av socker och ökat intag av fiberrik kost (kostfibrer). En intressant aspekt är att högt sockerintag är en vanlig orsak till diabetes typ 2, samtidigt som högt sockerintag även är orsak till candidaöverväxt. Candida påverkas som sagt tarmfloran, och ökas vid lågt serotonin. Detta sammanband kan således vara värt att undersöka vidare om du har diabetes typ 2, och även misstänker lågt serotonin och/eller candidaöverväxt.

I dagsläget styrker studier framförallt hur candida påverkas av serotonin vid intag av SSRI, och att SSRI kan minska överväxt av candida. Men man bör inte glömma att det är bättre att korrigera sina serotoninnivåer en gång för alla, och finna orsaken till varför värdet är lågt. SSRI kan vara en tillfällig lösning, men på lång sikt behöver alltid orsaken korrigeras. Med hjälp av optimal tarmflora, god näringsstatus och goda nivåer av tryotofan och e.coli, så har du goda förutsättningar för att båda undvika överväxt av candida och andra besvär som ett lågt serotonin bidrar till. Även melatonin korrigeras när dessa balananser är korrekta, eftersom det konverteras i samma cykel och på samma sätt som serotonin.

Ett viktigt tillägg är också att höga mängder serotonin har påvisats öka riskerna för inflammation, vilket innebär att stress som ger ökad serotoninfrisättning hör samman med inflammatoriska processer. Detta tillsammans med att de bakteriestammar som hämmar inflammation, och frisättning av kortisol som minskar inflammation också påverkas av stress. Det viktiga här är alltså att OM du får ett SSRI-preparat från vården när du egentligen inte har lågt serotonin, så kan ditt värde istället bli högt, vilket ökar inflammatoriska processer. Detta är mycket vanligt misstag inom vården, då de ger serotonin till alla deprimerade eller nedstämda patienter utan att först mäta om serotonin ligger högt eller lågt. Många av mina patienter som har besvär med oro och ångest, har istället lågt noradrenalin och adrenalin pga dopamin inte konverteras vidare korrekt. Det är alltså viktigt att ta reda på om serotonin verkligen är lågt innan man behandlar med serotoninhöjare oavsett om de är naturliga eller SSRI.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29556778/
https://www.candidaplan.com/serotonin-candida/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2980867/

Läs gärna mer om serotonin och SSRI i min artikel: Lågt serotonin, varför SSRI inte fungerar och varför det är svårt att sluta med SSRI-preparat – http://www.zarahssida.se

Föreläsning om signalsubstanser och hormonell obalans med Zarah Öberg Del 2

2021 september > söndag, september-5-2021

Här kommer del nummer 2 av vår föreläsning om hormonell obalans och signalsubstanser. Om du önskar rådgivning eller provtagning av signalsubstanser (urinprov / labrixtest), så ber vi att du bokar en tid via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se.

Föreläsning med Zarah Öberg om hormonell obalans och obalans i signalsubstanser

2021 september > söndag, september-5-2021

Här ser du den senaste informationen om hormonell obalans, signalsubstanser och om hur du bäst kan balansera upp dina hormoner med hjälp av labrixtest med mätning i salivprov (hormoner) och urinprov (signalsubstanser). Om du önskar personligt anpassad hjälp och provtagning så behöver du boka en tid via vår bokningsmail tidsbokning@zarahssida.se

Läk tarmen naturligt med mikrobiomtest, probiotika och prebiotika, matsmältningsenzymer, glutamin och zink

2021 september > lördag, september-4-2021

Jag skriver ofta om probiotika och hur viktigt det är med god tarmflora, särskilt idag när stress och mindre bra kostval påverkar vår flora på ett negativt sätt. Probiotika är goda bakterier som främjar tarmfloran, och de trivs tillsammans med prebiotika som finns i maten vi äter. Det viktiga när man äter probiotika är att ta dem tillsammans med mat, då de buffrar ihop med maten du äter. Tänk gärna på att äta gott om fibrer (kostfibrer som resistent stärkelse) så att dina goda bakterier trivs bättre. Tarmens goda flora förbättras även av dagligt intag av Omega 3, exempelvis algolja.Stress är förmodligen bland det mest viktiga att tänka på när det gäller tarmfloran, och merparten av mina patienter med långvarig stress har låga värden på viktiga stammar som bifidobacterium (viktigt för att bryta ner histamin) och e.coli (viktigt för att konvertera serotonin). Det är mycket vanligt att stress bidrar till låga nivåer av akkermansia samt andra viktiga funktioner såsom produktion av smörsyra och IPA. Vikten av tarmflora är givetvis vanliga parametrar såsom bra immunförsvar och en frisk tarm. Dock så är det minst lika viktigt med god tarmflora för att hålla nere inflammatoriska processer, för god kvalitet på hormoner och fullgod konvertering och nedbrytning av signalsubstanser. Att ha bra balans på signalsubstanser handlar således inte om hjärnan utan om hur vi mår i tarmen. När du saknar e.coli så saknar du förmågan att konvertera serotonin och melatonin, brist på bifidobacterium ger histaminintolerans och om du saknar antiinflammatoriska bakteriestammar som l.casei, så saknar du förmågan att hålla nere inflammatoriska processer.  Dessa är bara några av många exempel på hur vi påverkas av vår tarmflora.

 

Här kommer några tips på hur du kan förbättra din tarmflora: 

 • Lägg till mjölksyrade grönsaker till din kost, och gärna till varje huvudmåltid. Ett tips är tistelvind, ett märke på mjölksyrade grönsaker som finns i vanliga matbutiken.
 • Det kan vara klokt att lägga till matsmältningsenzymer, exempelvis Allzym från Alpha Plus: Allzym (Du erhåller 25% rabatt på alla Alpha Plus produkter när du anger zarah i kassan).
 • Lägg till en bra probiotika, antingen Innate response superprobiotika Mega Flora PlusMega Flora Woman som är avsedd för optimal vaginal flora, eller Pro 10 Plus från Alpha Plus (25% rabatt när du anger zarah i kassan).
 • Jag brukar alltid tipsa om att göra ett mikrobiomtest också, då det är mycket bra att mäta tarmfloran och se vilka obalanser som finns. Riktigt bra mikrobiomtester innebär att man mäter med DNA-teknik för fullgott resultat. Om du önskar beställa mikrobiomtest så mailar du oss via vår bokningssida tidsbokning@zarahssida.se
 • Om tarmen inte är hundra, så är det också klokt att lägga till glutamin och zink, de näringsämnen som behövs för att läka tarmslemhinnan. L-glutamin 400 g – L-glutamin 100 % I Pulverform | Alpha Plus (alpha-plus.se) och Zink Plus 90 tab – För Ett Normalt Immunsystem | Alpha Plus Kosttillskott (alpha-plus.se) (25 % rabatt när du uppger zarah i kassan).
 • Om dessa mer vanliga rekommendationer inte hjälper för dig så rekommenderar jag att du bokar en tid för en mer personligt anpassad rekommendation, samt att du mäter din tarmflora med hjälp av mikrobiomtest. Du får då en personligt anpassad rekommendation som brukar vara mer effektiv än att arbeta generellt.

Så fungerar kortisolhöjande, kortisolsänkande örter och livsstilsförändringar som påverkar kortisolnivåerna

2021 september > onsdag, september-1-2021

Det är många som talar om kortisolsänkande preparat såsom ashwaganda, eller att träning eller vissa aminosyror och signalsubstanser verkar kortisolsänkande. Detta är dock felaktigt, då de inte sänker kortisolvärdet utan normaliserar kortisolfrisättningen. Om du har ett högt kortisol på grund av akut stress, så blir således effekten att ditt kortisol sänks. Om du däremot har ett lågt kortisol på grund av långvarig stress och utmattning, så kommer ditt kortisol inte att sänkas, utan normaliseras. Ofta behövs då även andra stöd för binjurarna såsom binjureextrakt och C-vitamin, men binjureextrakt bör aldrig tillsättas innan man vet exakt hur kortisolkurvan ser ut, eftersom kortisol flukturerar över dagen och kan vara högt på ett ställe och lågt på ett ställe.

Man kan säga som så, att alla lugnande saker aktiverar kroppens parasympatiska nervsystem, det vill säga kroppens av-knapp. Lugnande saker inkluderar vila, återhämtning efter träning, sömn samt tillskott som CBD-olja, GABA, l-teanin, ashwaganda, magnesium, zink med mera. Alla dessa har en kortisolsänkande effekt OM kortisol är högt eftersom de lugnar kroppen, men det är viktigt att känna till att många skriver att de sänker kortisol, när de i själva verket är normaliserande. En ört som ashwaganda är exempelvis en adaptogen ört, som verkar sänkande OM det behövs. Det är alltså inte så att användning av ashwaganda eller L-teanin kan ge ett lågt kortisol, utan det som sker är att preparatet modulerar (rattar upp eller ner) effekten. Detta brukar jag istället omnämnda som att det har en normaliserande effekt på kroppens kortisolnivåer.

Det är många som frågar mig om detta, då det är vanligt att jag rekommenderar L-teanin för att modulera signalsubstanser som är i obalans på grund av stress. Det är då mycket vanligt att kortisolvärdet ligger lågt, samtidigt som lugnande signalsubstanser som GABA och serotonin ligger högt. Vanligtvis ligger då även noradrenalin och adrenalin lågt. Detta visar att kroppen är utmattad och stressad, och man kan då använda lugnande preparat för att lugna systemet, och dess normaliserande effekt gör att man kan lugna systemet utan att kortisolvärdet sänks ytterligare.

Om du önskar boka en tid för obalans i hormoner eller signalsubstanser, eller önskar mäta dina signalsubstanser (mäts i urin) och hormoner (mäts i salivprov / labrixtest), så kan du maila oss för bokning: tidsbokning@zarahssida.se

God tarmflora för bättre produktion och nedbrytning av GABA, histamin och serotonin

2021 augusti > tisdag, augusti-17-2021

Det är en otroligt intressant harmoni mellan tarmbakterier och signalsubstanser, då signalsubstanser är beroende av tarmfloran både för sin nedbrytning och produktion. Allt fler har stress i vårt samhälle, vilket har skapat ett ännu större intresse för signalsubstansen GABA.

Gamma-aminobutyric acid (GABA), är kroppens primära hämmande neurotransmittor (NT), som bildas av glutamin, som sedan omvandlas vidare till glutamat och sist till GABA. Min erfarenhet är att det är mycket vanligt att GABA ligger högt vid långvarig stress, vilket i förlängningen urlakar det material som krävs för att bilda GABA. Det är också viktigt att känna till att glutamat, som är förstadie till GABA, går på kroppens sympatiska nervsystem, vilket kort betyder att det ökar vår stress och aktivitet. Det diskuteras ofta att glutamat kan vara orsak till ADHD, men det talas sällan om hur det fungerar och varför det blir ett problem. Det tänkte jag förklara nedan.

Det första steget i denna cykel är glutamin, en aminosyra som bildas i tarmen eller kommer via kosten vi äter. När vi har en dålig tarm, så kommer produktionen av glutamin bli lägre och material till att bilda GABA räcker inte till. Detta resulterar i att vi inte kan hantera stress, sova på ett bra sätt och att vi har svårt att slappna av. Glutamin används ofta för att läka tarmen, men det nämns sällan att det är otroligt viktigt för adekvata nivåer av GABA. Vid långvarig stress så förbrukas GABA i hög mängd, vilket till slut gör att nivåerna blir låga.

Ett annat problem är att glutamat inte konverteras vidare till GABA på grund av stress, och då blir GABA lågt, samtidigt som dess förstadie glutamat, inte konverteras vidare och därför blir högt. Resultatet blir låg broms, och hög gas. Detta är mycket vanligt vid ADHD-symtom.

GABA och Gabapentin är välkända som behandling vid ångest, stress och för bättre sömn, men som alltid är jag mer förtjust i att lösa orsaken än att symtombehandla. Det bästa vore således att undersöka varför GABA är lågt, genom att även mäta glutamin och glutamat. När man har hela bilden, så är det lätt att se om besvären beror på bristfälligt med material, eller om det beror på konverteringsproblem. Detta är samma sak som vid intag av tryptofan eller 5HTP, där det, enligt mig, är bättre att först undersöka varför serotonin och melatonin är lågt. Detta eftersom den vanligaste orsaken är konverteringsproblem, snarare än brist på aminosyror.

Både GABA och serotonin konverteras/bildas och bryts ner med hjälp av tarmbakterier, vilket är otroligt intressant för framtida behandlingsmöjligheter. Att behandla med SSRI eller bredspektrum såsom voxra, kommer förmodligen inte att vara särskilt gynnsamt på ett långsiktigt perspektiv. Att behandla kortsiktigt är en sak, men för långsiktigt resultat krävs en mer djupgående analys där man riktar in sig på orsaken och hur man löser den. När det gäller brist på serotonin och melatonin, så krävs de ämnen som krävs för konvertering såsom B-vitaminer, zink och magnesium samt även ecoli-stammar som är ytterst viktiga för konverteringen. Just e.coli är väldigt känsligt för stress, vilket är orsak till att så många har brist på serotonin, då de inte kan konvertera serotonin korrekt efter lång tids stress som påverkar tarmfloran negativt.

Specifika tarmbakterier spelar en viktig roll för att stödja kroppens tillförsel av GABA. Maskfria djur har noterats ge sänkta GABA-nivåer i serum. För närvarande vet vi att vissa tarmbakterier är extra viktiga för att producera GABA, och andra är viktiga för att öka hjärnans GABA. En mängd olika stammar såsom Lactobacillus spp., Bifidobacterium, samt Streptococcus salivarius och thermophilus spp. har noterats viktiga för att öka produktionen av GABA medan Bacteriodes fragilis (som inte producerar GABA), kan öka GABA i hjärnan genom sin närvaro. Lactobacillus brevis har visat sig minska ångest och förtvivlanliknande beteenden. Lactobacillus rhamnosus JB-1 har noterats för att minska depressiva och ångestliknande beteenden och blir allt populärare som en psykobiotisk bakterie som kan ge hälsofördelar via tarmmikrobiomet.

Verkningsmekanismen ligger förmodligen i Gut-Brain-kopplingen via ett vagusberoende sätt, med specifika förändringar i cerebral GABAergisk aktivitet. Dessutom syns inte tarmbakteriernas påverkan på ångest i vagotomiserade modeller, vilket stärker denna hypotes. I en murinmodell har Lactobacillus rhamnosus JB-1 noterats öka GABA i kortikala regioner (cingulat och prelimbiskt) och minska uttrycket i hippocampus, amygdala och locus coeruleus. Samma studie noterade att GABA-receptorer i amygdala och hippocampus (GABAAα2 mRNA och GABAB1b mRNA) som är inblandade i ångestbeteenden minskade i närvaro av Lactobacillus rhamnosus JB-1. Dessa mönster möjliggör beteendemässiga svar som överensstämmer med anti-ångestdämpande och antidepressiva effekter av GABA.

Allt fler människor har besvär med stress, vilket påverkar tarmfloran på ett mycket signifikant sätt. Jag ser exempelvis ofta att patienter med långvarig stress har låga nivåer av E.coli, bifidobacterium, akkermansia och fusobacterium, vilket påverkar både nedbrytning och produktion av histamin, produktion och nedbrytning av GABA samt även konvertering av serotonin. Dessa stammar går dock att återställa genom att arbeta med tarmen på ett uppbyggande sätt, med goda bakterier.

Mitt tips är alltid att mäta tarmfloran i ett mikrobiomtest med speciell DNA-teknik, för att på så vis får goda förutsättningar att arbeta med tarmfloran ur ett personligt perspektiv. De mikrobiomtester vi erbjuder är mycket djupgående. Om du önskar rådgivning kring detta eller önskar boka ett mikrobiomtest så går det bra att maila oss via denna mailadress: tidsbokning@zarahssida.se

References:

Doctors Data

Bravo, Javier A et al. “Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 108,38 (2011): 16050-5. doi:10.1073/pnas.1102999108

Hepsomali, P., Grieger, J., Nishihira J., et al. Effects of Oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Administration on Stress and Sleep in Humans: A Systematic Review. Front. Neurosci., (2020) https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00923

Patterson, E., Ryan, P.M., Wiley, N. et al. Gamma-aminobutyric acid-producing lactobacilli positively affect metabolism and depressive-like behaviour in a mouse model of metabolic syndrome. Sci Rep 9, 16323 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51781-x

Rafal J., Lynsie T., Stanisz, A., et al. Magnetic resonance spectroscopy reveals oral Lactobacillus promotion of increases in brain GABA, N-acetyl aspartate and glutamate. NeuroImage, (2016) https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.11.018

Strabdwitz, P., Neurotransmitter modulation by the gut microbiota. Brain Research, 1693 (2018) https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.03.015

GDPR för dig som kund hos oss

2021 juli > söndag, juli-11-2021

Här finner du vår policy gällande den nya EU-förordningen GDPR:

Med anledning av EU-förordningen, GDPR, så har vi mycket strikta rutiner för hur vi hanterar dina uppgifter och för all din kontakt med oss. Kort sagt så innebär förordningen att alla de företag som sparar information om sina kunder, ska besvara frågan om varför och hur denna information hanteras.

Vi på Zarahssida (innefattar även kontakt med våra sajter Pigga Barn, Kostkoll) tar detta på stort allvar och vill därför informera dig om vad detta innebär för dig som är kund hos oss:

Vi sparar och behandlar de personuppgifter som behövs för att informera eller leverera de tjänster eller produkter du beställt av oss. Vi använder inte dina uppgifter för något annat ändamål än detta.

Vi delar inte dina uppgifter med tredje part utan dina uppgifter sparas för att uppföljning och utvärdering ska kunna ske. Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna, vilket är möjligt så länge vi följer övriga lagar och bestämmelser som t ex bokföringslagen. Annars sparas alla journaler i 5 år, då detta är ett krav från SNLF. Alla journaler sparas i godkänt kassaskåp och/eller extern hårddisk som inte är sökbar. Alla mail raderas kontinuerligt och sparas inte. Vi utför inga hälsovärderingar, skickar inte ut nyhetsbrev och har inga maillistor med vårt patientunderlag. All kontakt med oss är således på ditt initiativ, och vi tar inte kontakt utöver överenskommen hantering av konsultation och provtagning. Vi sparar inte heller din mailadress.

Sedan den 25 maj 2018, då EU-förordningen GDPR trädde i kraft, så har vi rensat hela vårt system på gammal information. Detta innebär att information från gamla kunder har rensats bort. För dig som är befintlig kund, så sparar vi endast dina uppgifter så länge som nödvändigt (se nedan) och högst i 1 månad.  Med hänsyn till din integritet, så skickas alla provsvar via brev eller via One Drive (raderas på One Drive 1 månad efter att provsvaren har kommit). Alla labb som vi samarbetar med, är mycket noga med att följa GDPR, och varken namn eller personnummer används i kommunikation kring dina provsvar eller labbtester. Vid frågetecken kring din provtagning används endast ditt referensnummer, inga personuppgifter.
Personnummer lagras aldrig, och används inte heller i vår dokumentation eller journalföring. Vi använder endast för- och efternamn i vår journal, för att minimera de uppgifter som sparas. Vi lagrar inte heller adressuppgifter och alla mail med adressuppgifter raderas direkt efter att ditt test eller provsvar har skickats.

För att underlätta kommunikation framåt, så är det viktigt att du själv väljer hur du önskar spara dina provsvar och rekommendationer. Detta gör du lättast genom att spara ner rekommendationer och provsvar på en extern hårddisk eller i pappersform, så att du har dem nära tillhands utan att de för den sakens skull är spårbara på internet.

Vi journalför all kontakt enligt de riktlinjer som finns hos SNLF, och förvarar dem säkert för din integritet och trygghet.

Detta gäller för det material och de uppgifter som vi sparar:

– Vid bokning av konsultation eller provtagning, så sparar vi din information icke sökbar på extern hårddisk  i vår journalföring. Detta gör vi för att kommunikationen med dig ska bli enklare inför vår uppföljning samt för att vi ska ha informationen nära tillhands om du vill ställa följdfrågor som rör din rekommendation. Innan din konsultation finns även ditt namn sparat i vår kalender för att vi ska komma ihåg vår bokade tid på ett bra sätt. Denna information raderas löpande och sparas inte framåt. All kontakt journalförs enligt de riktlinjer som finns hos SNLF och alla journaler sparas i 5 år.

– Alla provsvar skickas via One Drive fildelning, så att endast du och vi har tillgång till dina provsvar. Alla provsvar raderas kontinuerligt från One Drive, högst 1 månad efter mottagna provsvar. Du ansvarar själv för att du laddar ner och sparar dem under denna tidsfrist.

– Vi för inget register över kunder bortsett från journalföring och bokföring enligt bokföringslagen, och vi skickar inte heller ut nyhetsbrev. Vi registrerar inga personnummer, eller adressuppgifter i vår verksamhet, förutsatt att dessa inte behövs för vår bokföring (vid exempelvis önskan om att använda friskvårdsbidrag). Dina uppgifter finns således inte sparat i något register, förutom i vår journalföring (SNLF) och i vårt faktureringssystem vilket krävs av bokföringslagen.

– Vid en konsultation skriver vi ner din rekommendation samt en sammanfattning av din sjukdomshistorik och detta skickas i ett mail till dig efter avslutat möte/samtal.  Detta mail raderas om du inte bokar fortsatt rådgivning, och innehåller ingen känslig information. Din postadress efterfrågas endast om du beställer tester såsom blodanalys eller labrixtest, då med anledning av att en fysisk adress krävs för att vi ska kunna sända ditt testkit till dig. Vi raderar detta omedelbart efter att ditt test har skickats. Om du önskar spara nedskriven information eller provsvar, så behöver du göra detta på egen hand, helst i en extern hårddisk så att informationen inte är sökbar på internet.

– Om du själv väljer att lämna känslig information vid bokning av rådgivning, beställning av provtagning, köp av vara, annan kontakt eller vid kursdeltagande så förutsätter vi att dessa uppgifter är godkända av dig att registrera. Känsliga uppgifter som skickas via e-post raderas omedelbart efter att ärendet har avslutats. Om du är en patient under pågående behandling, så kan dessa uppgifter komma att sparas i din journal om det anses av vikt. Du kan närsomhelst kontakta oss för att ändra den information som finns sparad om dig, eller om du önskar radera information, förutsatt att det är i enlighet med de lagar som vi som företag behöver följa.

– För dig som önskar kommunicera i krypterad form, så går det bra att kontakta oss via Telegram, en app som är krypterad. Alla konsultationer sker annars i personligt möte på vår klinik, eller via telefon eller Skype.

Östrogen vid övervikt, efter menopaus och vid bortopererad livmoder / äggstockar

2021 juni > söndag, juni-20-2021

Det är viktigt att känna till att alla våra könshormoner behövs även efter menopaus samt även om vi opererar bort livmodern och/eller äggstockarna. Det är mycket viktigt då de fortfarande har viktiga funktioner i kroppen. Progesteron är exempelvis ett förstadie till stresshormonet kortisol, vilket innebär ett livslångt behov av progesteron.

Östrogen bildas inte bara i äggstockarna utan även i kroppens fettceller vilket innebär att man kan producera mycket östrogen även om man är i menopaus eller har opererat bort livmoder / äggstockar. Med anledning av att östrogen bildas i kroppens fettceller, så får man generellt besvär med östrogendominans vid övervikt, både som man och kvinna. Även progesteron krävs i god mängd efter menopaus.

Vid misstanke om låga hormoner (hormonobalans), bör man inte behandla på egen hand eller med endast östrogen, eftersom det är otroligt viktigt att ha rätt balans mellan östrogen och progesteron. Det mest lämpliga är att först mäta alla värden, och utifrån det sedan balansera upp östrogen och progesteron var för sig, men även sinsemellan så att de har god balans. Hormoner, både könshormoner, kortisol och melatonin, bör alltid mätas i salivtest, då ett salivtest endast mäter kroppens bioaktiva hormoner och således är mer tillförlitligt än mätning i blodprov (blodprov visar både kroppens inaktiva hormoner och bioaktiva hormoner). Eftersom upp till 95% av dina hormoner är inaktiva, så är ett blodprov missvisande och visar sällan problemet.

För bokning av konsultation eller mätning av hormoner i labrixtest: tidsbokning@zarahssida.se

1 2 4