Magnesium och risk för ischemisk hjärtsjukdom

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en studie med 7664 vuxna deltagare, fria från känd kardiovaskulär sjukdom, syntes samband mellan magnesiumnivåer och risk för ischemisk hjärtsjukdom. Studien följdes upp med en median på 10,5 år, och under denna tid inträffade 462 dödliga och icke-dödliga händelser. Studien visade att låg urinutsöndring av magnesium var associerat med signifikant ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom.

Reference: ”Urinary and plasma magnesium and risk of ischemic heart disease,” Joosten MM, Gansevoort RT, et al, Am J Clin Nutr, 2013 March 13; [Epub ahead of print]. (Address: Top Institute Food and Nutrition, Wageningen, Netherlands and Cardiology, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands). 

 

LÄS MER…

Effekt av C-vitamin hos barn med depression (som komplement till Fluoxetinbehandling)

2013 september > onsdag, september-4-2013

En sex-månaders dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 24 patienter visade god effekt på C-vitamin som tillskott vid depression. 12 av barnen fick fluoxetin (10-20 mg / d) plus C-vitamin (1000 mg / d) och 12 av dem fungerade som en kontrollgrupp och fick endast fluoxetin plus placebo. Båda grupperna fick respektive behandling under en period av 6 månader. Resultatet visar att den grupp som fick C-vitamin som tillskott till sin medicinering hade signifikant minskade symptom.

Reference: ”Efficacy of vitamin C as an adjunct to fluoxetine therapy in pediatric major depressive disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study,” Amr M, El-Mogy A, et al, Nutr J, 2013 March 9; [Epub ahead of print]. (Address: Biosciences Department, Global Neuroscience Initiative Foundation, Los Angeles, California, USA. E-mail: slakhan@gnif.org ). 

LÄS MER…

Homocysteine, cystein, och risk för kolorektal cancer

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en fall-kontrollstudie med 988 fall och 988 kontroller, syntes tydligt samband mellan nivåer av homocysteine och risk för kolorektal cancer. Riskerna ökade när plasmahomocystein var hög och minskade när cystein (en nedbrytningsprodukt av homocystein) var hög.
   
Reference: ”Homocysteine, cysteine, and risk of incident colorectal cancer in the Women’s Health Initiative observational cohort,” Miller JW, Beresford SA, et al, Am J Clin Nutr, 2013 Feb 20; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Medical Pathology and Laboratory Medicine, University of California, Davis, Davis, CA, USA). 

LÄS MER…

Omega-3-fettsyror och fisk och Astma Risk

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en studie med 4162 unga vuxna individer i åldrarna 18 och 30 år, påvisades goda resultat vid behandling med omega 3-fettsyror vid astma. Alla testpersoner hade en historia av astma vid studiens baseline, och följdes upp i 20 år. Under testperioden dokumenterades 446 fall av astma och intaget av långkedjiga omega-3 fleromättade fettsyror visades signifikant minska förekomst av astma. De testpersoner som hade högst intag av omega-3 fettsyror löpte markant minskad risk för astmaanfall.

Läs mer: www.astma-guiden.se och www.allergi.biz

Reference: ”Intakes of long-chain omega-3 (n-3) PUFAs and fish in relation to incidence of asthma among American young adults: the CARDIA study,” Li J, Xun P, et al, Am J Clin Nutr, 2013 Jan; 97(1): 173-8. (Address: Departments of Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA). 

LÄS MER…

Vitamin D-status och artros

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en systematisk genomgång av studier som undersöker sambandet mellan serum 25 (OH) D nivåer och artros visade koppling mellan nivåer av D-vitamin och förekomst av artros. Ytterligare studier krävs för att se om D-vitamin kan bromsa sjukdomsförloppet men studien ger ett lovande resultat. Författarna utvärderade 86 artiklar, 2 RCT, och 13 observationsstudier. I alla dessa syntes ett starkt samband mellan 25 (OH) D och broskförlust.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Association between serum levels of 25-hydroxyvitamin D and osteoarthritis: a systematic review,” Cao Y, Winzenberg T, Rheumatology (Oxford), 2012 March 29; [Epub ahead of print]. (Address: Menzies Research Institute Tasmania, University of Tasmania, Hobart, Australia, Research Institute of Orthopedics, Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, China).  

LÄS MER…

Druvkärnolja, för minskad inflammation och insulinresistens hos överviktiga kvinnor

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en studie med 44 överviktiga eller feta kvinnor, syntes minskade inflammatoriska markörer och förbättrad insulinkänslighet vid komplettering med druvkärnolja. Resultaten uppstod främst genom att dieten bidrog med en viktminskning under den 8 veckor långa behandlingstiden. Viktminskningen befanns associerad med sänkningar i hs-CRP, HOMA -IR-poäng och TNF-alfa, i jämförelse med en kontrollgrupp som fick solrosolja istället för druvkärnolja.

Reference: ”Does grape seed oil improve inflammation and insulin resistance in overweight or obese women?” Irandoost P, Ebrahimi-Mameghani M, et al, Int J Food Sci Nutr, 2013 March 19; [Epub ahead of print]. (Address: Mehrangiz Ebrahimi-Mameghani, Department of Nutrition, School of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. E-mail: ebrahimimamagani@tbzmed.ac.ir ). 

LÄS MER…

Tillskott med ingefära kan förbättra insulinkänsligheten hos typ 2-diabetiker

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 64 patienter som alla led av typ 2-diabetes, påvisades goda effekter med tillskott av ingefära. Testpersonerna fick 2 gram ingefärsextrakt per dag under en period av 2 månader, vilket befanns associerat med ökad insulinkänslighet. Tillskott bidrog med signifikant minskade nivåer av insulin (11,0 vs 12,1), LDL-kolesterol (67,8 vs 89,2), triglycerider (127,7 vs 128,2), och HOMA index (3,9 vs 4,5), samtidigt som det ökade QUICKI index (0,313 vs 0.308). Inga signifikanta förändringar syntes i NPG, TC, HDL-kolesterol och HbA1c. Resultaten tyder på att ingefära kan betraktas som användbar behandling för att minska sekundära komplikationer vid diabetes typ 2.
   
Reference: ”Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients,” Mahluji S, Attari VE, et al, Int J Food Sci Nutr, 2013 March 18; [Epub ahead of print]. (Address: Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. E-mail: ostadrahimi@tbzmed.ac.ir ). 

LÄS MER…

Intag av flavonoider kan minska risk för typ 2 diabetes

2013 september > onsdag, september-4-2013

I denna meta-analys av prospektiva kohortstudier, omfattades sammanlagt 18 145 fall av diabetes typ 2 och totalt 284 806 testpersoner. Studierna visade att högsta intag av totala flavonoider var associerat med en sammanfattning relativ risk (RR) av typ 2-diabetes.
   
Reference: ”Dietary flavonoids intake and risk of type 2 diabetes: A meta-analysis of prospective cohort studies,” Liu Y-J, Zhan J, et al, Clinical Nutrition, 2013; [Epub ahead of print]. (Address: School of Public Health, Wuhan University, Wuhan, PR China). 

LÄS MER…

Vitamin E kan öka bentätheten och motverka osteoporos hos friska postmenopausala kvinnor

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en tvärsnittsstudie som omfattar 232 postmenopausala kvinnor, påvisades signifikant lägre nivåer av vitamin E hos de som led av osteopeni eller osteoporos (3,0 mikromol / mmol), jämfört med normala icke-osteoporotiska postmenopausala kvinnor (3,5 mikromol / mmol). Resultaten stödjer tidigare studier som visar att vitamin E kan öka bentätheten hos friska postmenopausala kvinnor.
   
Reference: ”Lower vitamin E serum levels are associated with osteoporosis in early postmenopausal women: a cross-sectional study,” Mata-Granados JM, Cuenca-Acebedo R, et al, J Bone Miner Metab, 2013 March 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of I+D+i, Sanyres Group, 14012, Córdoba, Spain). 

LÄS MER…

Tillskott med Fosfatidylserin för minne och ADHD hos barn

2013 september > onsdag, september-4-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 36 barn i åldrarna 4 och 14 år, som behandlats med läkemedel avseende symtom på Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), syntes god effekt vid komplettering med fosfatidylserin (PS). Barnen fick tillskott under en period av två månader, vilket förbättrade symtomen signifikant. Betydande förbättringar noterades vid ADHD-symtom enligt DSM-IV-TR, kortsiktigt auditivt minne, ouppmärksamhet (differentiering och omvänt differentiering) och impulsivitet. Inga biverkningar noterades. Resultatet visar att Fosfatidylserin kan vara en säker och naturlig näringsmässig strategi för att förbättra den mentala prestationen hos små barn som lider av ADHD.
   
Reference: ”The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial,” Hirayama S, Terasawa K, et al, J Hum Nutr Diet, 2013 March 17; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Early Childhood Education and Care, Kurashiki City College, Okayama, Japan; Daigokyou, Kyoto, Japan. E-mail: ralf.jaeger@increnovo.com ).

LÄS MER…

Kokosolja och anis mot huvudlöss

2013 september > onsdag, september-4-2013

En ny klinisk studie, publicerad i European journal of pedriatrics, visar att en spray baserad på en kokosolja och anisolja är mer effektiv än lusläkemedlet Permitrin. Enligt forskarna beror den goda effekten från kokosoljan på att oljan lägger sig som ett tunt lager runt lössen och deras ägg och på så vis kväver dem. Även en liknande behandling baserad på äppelcidervinäger och kokosolja ger samma goda effekt.

Källa: Ian F Burgess et al, Eur J Pediatr (2010) 169:55-62 

LÄS MER…

1 5 6
86 st på 6 sidor
FörstaSista