Kalcium och D-vitamin under graviditeten förbättrar benmassan

2013 september > tisdag, september-10-2013

En randomiserad studie av kalcium och D-vitamin under graviditeten hos 56 tonåriga mödrar (14-19 år) visar på minskad benmassan i ländryggen och i lårbenshalsen under amningstiden. Vid kombination av D-vitamin och kalcium som tillskott syntes en reducerad minskning av benmassa både i ländrygg och en i lårbenshals. De gravida tonåringarna fick slumpmässigt dagliga kalcium (600 mg) plus vitamin D3 (200 IE) från 26 veckors graviditet (baseline) fram till studiens slut.

Reference: ”Effect of calcium plus vitamin D supplementation during pregnancy in Brazilian adolescent mothers: a randomized, placebo-controlled trial,” Diogenes ME, Bezerra FF, et al, Am J Clin Nutr, 2013 May 29; [Epub ahead of print]. (Address: Laboratório de Bioquímica Nutricional e de Alimentos, Instituto de Química and the Maternidade Escola, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil). 

LÄS MER…

Akupunktur som komplement hos symtomgivande lungcancerpatienter

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en tvåårig studie med 33 patienter med lungcancer (medelålder 62), befanns akupunktur korrelera med statistiskt signifikanta förbättringar av patienternas symtombild. Symtom som smärta, dålig aptit, illamående, nervositet/oro och välbefinnande studerades. I studien fick alla patienter 45-minuterssessioner med akupunktur, 1-2 gånger per vecka och totalt minst 4 sessioner. De flesta av patienterna (73 procent) hade långt framskriden cancer och mer än hälften var kvinnor. Mätning med driftkarakteristik analys visade att ett minimum av 6 akupunktursessioner krävs för en 70 procent ökning av kliniskt viktig förbättring i patienternas välbefinnande. Den aktuella studien är den första som visar att akupunktur kan vara en effektiv strategi för att förbättra symptom hos lungcancerpatienter, då särskilt med tonvikt på minskad smärta och ökat välbefinnande.
   
Reference: ”The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study,” Kasymjanova G, Grossman M, et al, Curr Oncol, 2013 Jun; 20(3):152-7. (Address: Peter Brojde Lung Cancer Centre, Montreal, QC.; Jewish General Hospital, Montreal, Canada). 

LÄS MER…

Magnesium och förebyggande av högt blodtryck under graviditeten

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en tolv veckor lång, randomiserad, dubbel-blind studie ingick gravida kvinnor från en lokal mödravård. Alla kvinnor erhöll 300 mg magnesiumtillskott per dag, som citrat eller placebo. Testpersonen löpte från graviditetsvecka 25. Vid vecka 37 var antalet kvinnor med ökning av diastoliskt blodtryck (> = 15 mmHg) betydligt lägre i magnesiumgruppen, jämfört med placebo. Urinanalys visade att magnesium är involverad i reglering av blodtryck och att ökningen i diastoliskt blodtryck under graviditeten sannolikt kan bero på magnesiumbrist. Forskarna drar slutsatsen att magnesiumtillskott kan förebygga högt blodtryck under den sista trimestern av graviditeten.
   
Reference: ”Magnesium supplementation to prevent high blood pressure in pregnancy: a randomised placebo control trial,” Bullarbo M, Odman N, et al, Arch Gynecol Obstet, 2013 May 30; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Obstetrics and Gynecology, at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden).

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan minska antalet dödsfall från hjärtsvikt

2013 september > tisdag, september-10-2013

En tvåårig, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med 420 europeiska och asiatiska försökspersoner fann att Q10 kan vara ett värdefullt komplement i underhållsbehandling för patienter med hjärtsvikt. Patienterna erhöll 100 mg Q10 tre gånger per dag, eller placebo. Tre månader in i studien, fann forskarna att Q10 minskade nivåer av NT-proBNP (biomarkör för hjärtsvikt). Under två år hade 25 procent av patienterna i placebogruppen en större negativa kardiovaskulära utveckling (MACE), jämfört med 14 procent i testgruppen. Dödlighet och sjukhusinläggningar var också lägre i testgruppen. Under det tvåårsperiod då studien löpte, dog 18 patienter i Q10-gruppen (9 procent), jämfört med 36 (17 procent) i placebogruppen, vilket är otroliga resultat. Författarna drar slutsatsen att Q10 är det första läkemedlet som kan förbättra överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt, dessutom helt utan biverkningar.
   
Reference: ”The effect of Coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: Results from the Q-SYMBIO study,” Mortensen, S.A. and Kumar, A. et al,  European Journal of Heart Failure (2013 ) 15 ( S1 ), S20. (Address: Heart Center, Copenhagen University Hospital – Copenhagen, Denmark). 

LÄS MER…

Vitamin B-komplex kopplat till bättre humör och mental hälsa och deprimerade vuxna

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie på 60 vuxna med diagnosen depression, syntes minskade symtom vid komplettering med vitamin B-komplex. Resultatet visade på en betydande minskning av symtombild, och mer kontinuerliga förbättringar i depressiva och ångestrelaterade symptom. Testgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som erhöll placebo. Studien visade också signifikant förbättring av den psykiska hälsan hos patienter som tog vitamin B-komplex som tillskott, jämfört med de som tog placebo. Dessa resultat visar att vitamin B-komplex är lämpligt som del av behandling av patienter med ångest och/eller depression.

Reference: ”The effect of methylated vitamin B complex on depressive and anxiety symptoms and quality of life in adults with depression,” Lewis JE, Tiozzo E, et al, ISRN Psychiatry; 2013 Jan 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL 33136, USA). 

LÄS MER…

L-Carnitine kan förhindra neuropati (nervskador) hos bröstcancerpatienter som genomgår (adjuvant terapi (tilläggsbehandling)

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbelblind studie med 409 försökspersoner, påvisades minskad risk för neuropati vid tillägg av 3,000 mg per dag av acetyl-L-karnitin (ALC). Testpersonerna bestod av kvinnor som genomgick adjuvant kemoterapi efter 24 veckors behandling. Detta är en av de första studierna som visar effekterna av ett kosttillskott vid risk och/eller utvecklad neuropati.
   
Reference: Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Acetyl-L-Carnitine for the Prevention of Taxane-Induced Neuropathy in Women Undergoing Adjuvant Breast Cancer Therapy,” Hershman DL, Unger JM, et al,  J Clin Oncol, 2013 Jun 3; [Epub ahead of print]. (Address: Columbia University Medical Center, New York, USA).

LÄS MER…

Coenzym Q10 tillskott och minskad oxidativ stress vid skovvis förlöpande multipel skleros

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 45 patienter som alla led av multipel skleros (MS), erhölls god effekt genom tillskott av coenzym Q10 (500 mg/d). Testpersonerna erhöll coenzym Q10 under en period av 12 veckor. Resultatet visade sig vara associerat med ökningar i antioxidantenzym, superoxiddismutas, och minskningar i malondialdehydnivåer. Coenzym Q10 gav dessutom bättre total antioxidantkapacitet hos alla testpersoner.

Reference: ”Coenzyme Q10 Supplementation Reduces Oxidative Stress and Increases Antioxidant Enzyme Activity in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis,” Sanoobar M, Eghtesadi S, et al, Int J Neurosci, 2013 May 10; [Epub ahead of print]. (Address: Tehran University of Medical Sciences, Department of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences & Dietetics, Tehran, Iran. E-mail: meisam_p2005@yahoo.com ). 

LÄS MER…

D-vitamin minskar risken för akut öroninflammation hos barn

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad studie på 116 barn, alla med en historia av återkommande akut öroninflammation (rAOM), påvisades god effekt med tillskott av vitamin D. Testpersonerna erhöll en dos av 1000 IE/d under en period på 4 månader. Resultatet visade på återställda serumvärden av minst 30 ng/ml och visade på en avsevärt minskad risk för akut öroninflammation. 26 av de 58 barnen i den aktiva behandlingsgruppen jämfördes med barn som mottog placebo (38 av 58 barn fick placebo).

Reference: ”Vitamin D Supplementation Reduces the Risk of Acute Otitis Media in Otitis-Prone Children,” Marchisio P, Consonni D, et al, Pediatr Infect Dis J, 2013 May 20; [Epub ahead of print]. (Address: Pediatric Clinic, Department of Pathophysiology and Transplantation, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy). 

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror kan minska leverns storlek och underlätta vid Gastric bypass

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en studie med 20 individer som alla led av sjuklig fetma, syntes vissa förbättring vid komplettering med omega-3-fettsyror (1500 mg/d) under en period av 4 veckor. Testpersonerna fick tillskotten innan de genomgick en laparoskopisk Roux-en Y gastric bypassoperation och resultatet visade signifikant (20  procent) minskning i volym av vänster nedsatt lob, vilket underlättade tillgången till matstrupsövergången då kirurgen utförde gastric bypassoperationen. Förstoring av levern som ett resultat av alkoholrik kost och stort intag av fruktsocker är vanligt bland överviktiga patienter och kan försämra tillgången till mag-esofaguskorsningen under operationen.
   
Reference: ”Preoperative 4-Week Supplementation with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Reduces Liver Volume and Facilitates Bariatric Surgery in Morbidly Obese Patients,” Iannelli A, Martini F, et al, Obes Surg, 2013 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Service de Chirurgie Digestive et Transplantation Hépatique, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Hôpital de l’Archet, Pôle Digestif, 151 Route Saint-Antoine de Ginestière, BP 3079, Nice, 06202, Cedex 3, France. E-mail: antonio_iannelli@hotmail.com ).  

LÄS MER…

Kosttillskott och atopisk dermatit hos barn

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en systematisk genomgång av 21 randomiserade kontrollerade studier med totalt 6859 patienter, syntes kosttillskott hjälpa barn under 3 år och som utvecklat atopisk dermatit. Näringstillskott verkade effektivt för att förhindra atopisk dermatit hos 11 av 17 studier, och påvisades minska symtomen i ytterligare fem av sex studier. Den största beviset för förbättring syntes vid komplettering med probiotiska tillskott, speciellt den probiotiska stammen Lactobacillus rhamnosus GG. Även alfa-linolensyra (ALA) gav minskad svårighetsgrad av atopisk dermatit. Prebiotika, svarta vinbärs- och fröolja (alfa-linolen-och omega-3-kombination) befanns minska utvecklingen.

Reference: ”Effect of nutrient supplementation on atopic dermatitis in children: a systematic review of probiotics, prebiotics, formula, and fatty acids,” Foolad N, Brezinski EA, et al, JAMA Dermatol, 2013 March; 149(3): 350-5. (Address: Department of Dermatology, University of California at Davis School of Medicine, Sacramento, CA 95816, USA).  

LÄS MER…

B-vitamin kan bromsa förtvining av hjärnan vid utveckling av Alzheimers sjukdom

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en inledande studie med äldre patienter med ökad risk för demens (mild kognitiv försämring enligt 2004 Petersen kriterierna), syntes betydande skillnad vid intag av B-vitamin. Testpersonerna fick hög dos vitamin B som behandling (folsyra 0,8 mg, vitamin B6 20 mg, vitamin B12 0,5 mg) vilket förbättrade symtombilden under de två år som studien löpte över. I ytterligare en studie, påvisades behandling med B-vitaminer minska cerebral atrofi i de särskilda grå substansregionerna, som är särskilt sårbara vid Alzheimers sjukdom process. med så mycket som 7-faldigt. I början av studien syntes koppling mellan nivåer av homocystein och sjukdomens utvecklingstakt, men dnna effekt förebyggdes genom tillskott med B-vitaminer.

B-vitamin motverkar dessutom stress överlag, vilket innebär att det är ett lämpligt tillskott vid all form av oxidativ, katabol (nedbrytande) sjukdom och/eller stressrelaterad sjukdom.

Reference: ”Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment,” Douaud G, Refsun H, et al, Proc Natl Acad Sci, USA, 2013 May 20; [Epub ahead of print]. (Address: Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain (FMRIB) Centre, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford OX3 9DU, United Kingdom).  

LÄS MER…

Lutein, zeaxantin och Omega-3 fettsyror hos patienter med åldersrelaterad makuladegeneration

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, klinisk studie med 172 patienter med icke-exsudativ åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), påvisades goda resultat vid komplettering med lutein (10 mg/d), zeaxantin (1 mg) och omega -3 långkedjiga fleromättade fettsyror (100 mg DHA och 30 mg EPA/d). Studien pågick under ett år och befanns vara associerad med förbättringar i makulapigmentokulär densitet (MPOD), som var kopplat till en förbättring och stabilisering av BCVA-testet (korrigerande synskärpa). Resultatet tyder på att dessa tillskott verkar skyddande för gula fläcken. Patienterna fick antingen ovan nämnda doser eller samma kosttillskott två gånger dagligen. Patienterna följdes upp efter 1, 3, 6 och 12 månader.

Reference: ”Long term effects of lutein, zeaxanthin and omega-3-LCPUFAs supplementation on optical density of macular pigment in AMD patients: the LUTEGA study,” Dawczynski J, Jentsch S, et al, Graefes Arch Clin Exp Opthalmol, 2013 May 22; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Ophthalmology, University Hospital Leipzig, Liebigstrasse 10-14, 04103, Leipzig, Germany. E-mail: jens.dawczynski@medizin.uni-leipzig.de ).  

LÄS MER…

Vitamin E kan skydda spottkörtlar från strålskador

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, kontrollerad studie med 36 patienter med differentierad sköldkörtelcancer, visade sig vitamin E minska strålskador. Testpersonerna fick tillskott med vitamin E före operation, vilket visade sig vara associerat med signifikant skydd av spottkörtlarna och effekter från strålbehandling, detta jämfört med kontrollgruppen. Testpersonerna erhöll komplettering med 800 IU/dag vitamin E 1 vecka före fram till fyra veckor efter strålningen, medan placebogruppen fick placebo på samma schema.

Reference: ”Does vitamin E protect salivary glands from I-131 radiation damage in patients with thyroid cancer?” Fallahi B, Beiki D, et al, Nucl Med Commun, 2013 May 23; [Epub ahead of print]. (Address: Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran).  

LÄS MER…

Akupunktur och isometriska övningar vid knäartros

2013 september > tisdag, september-10-2013

En ny randomiserad studie med 40 patienter med knäartros, visade på god effekt med akupunkturbehandling och behandling med isometriska övningar. Båda behandlingsformerna visade sig minska upplevt smärta och skapa förbättrad livskvalitet. Patienterna randomiserades till en akupunkturgrupp och en grupp med isometrisk gruppövningar, och varje grupp fick 12 sessioner under loppet av 4 veckor. Testpersonerna erhöll frågeformulär (KOOS) gällande sin knäskada och OA och resultatet användes för bedömning. Resultaten visade att patienter i båda grupperna hade betydande förbättringar i KOOS och livskvalitetställningar.

Reference: ”Comparison of the effects of acupuncture and isometric exercises on symptom of knee osteoarthritis,” Saleki M, Ahadi T, et al, Int J Prev Med, 2013 April; 4(Suppl 1): S73-7. (Address: Department of Sport Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran). 

LÄS MER…

Fosfatidylserin och kognitiv funktion hos äldre

2013 september > tisdag, september-10-2013

I en explorativ studie med 30 äldre försökspersoner (mellan 50 och 90 års ålder), syntes förbättrad kognitiv funktion vid komplettering med soja-derived fosfatidylserin (300 mg / d). Studien löpte under 12 veckors tid, och visade betydande förbättringar i flera kognitiva parametrar såsom minnesfunktioner, korttids- och långtidsminne, exekutiva funktioner och mental flexibilitet. Testpersonerna upplevde även förbättrad inlärning, förbättrad reaktionsförmåga och betydande minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket. Inga biverkningar rapporterades.

Reference: ”The effect of soybean-derived phosphatidylserine on cognitive performance in elderly with subjective memory complaints: a pilot study,” Richter Y, Herzog Y, et al, Clin Interv Aging, 2013; 8: 557-63. (Address: Enzymotec Ltd, K’far Baruch, Israel).

LÄS MER…

1 2 3 6
86 st på 6 sidor
FörstaSista