Zink kan minska diarre hos barn

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomförd på barn i åldrarna 6 och 24 månader, syntes minskad problematik med diarré vid intag av zink-tillskott. Slutsatsen från studien är att tillskott med zink kan hjälpa barn med diarré.

Läs mer om kosttillskott och kostråd för barn:

www.kostkoll.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.vitaminochmineral.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se

Reference:”Zinc, Vitamin A, and Micronutrient Supplementation in Children with Diarrhea: A Randomized Controlled Clinical Trial of Combination Therapy versus Monotherapy,” Dutta P, Mitra U, et al, J Pediatr, 2011 May 16; [Epub ahead of print]. (Address: National Institute of Cholera and Enteric Diseases, Kolkata, India).

LÄS MER…

Vitamin D-brist kan öka riskerna för höftfraktur och ryggradsfraktur

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

 

En studie, genomförd på patienter med höft- och/eller ryggradsfrakturer på grund av osteoporos visar att problematiken hör samman med låga nivåer av D-vitamin. Alla patienter bor i olika delar av Japan. Hos de patienter med höftfraktur låg D-vitamin på 16,3 ng / ml och hos de med ryggradsfraktur låg D-vitamin på 18,1 ng / ml. Mätningen skedde med 25-OH-D. 

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Serum 25-hydroxyvitamin D status in hip and spine-fracture patients in Japan,” Sakuma M, Endo N, et al, J Orthop Sci, 2011 May 19; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Physical Therapy, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Niigata, Japan. E-mail: m-sakuma@nuhw.ac.jp ).

LÄS MER…

Riboflavin kan förbättra hemoglobinstatus hos kvinnor

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

En randomiserad studie utförd på 119 engelska kvinnor i åldrarna 19 till 25 år, visade att dagligt tillskott med riboflavin (2 mg eller 4 mg) under en period på 8 veckor var associerat med en ökning av hemoglobinstatus. Kvinnor vars riboflavinnivåer var låga, hade ökad risk för dåliga värden i sitt hemoglobin. Inga förändringar skedde i intaget av järn eller i deras absorption.

Slutsatsen är att dålig riboflavinstatus kan påverka järnstatusen, främst hos kvinnor.   

Reference:”Correcting a marginal riboflavin deficiency improves hematologic status in young women in the United Kingdom (RIBOFEM),” Powers HJ, Hill MH, et al, Am J Clin Nutr, 2011 April 27; [Epub ahead of print]. (Address: Human Nutrition Unit, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom, and The Institute of Food Research, Norwich, United Kingdom).

LÄS MER…

D-vitaminbrist hos äldre, kopplat till ökade risker för metabolt syndrom

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

En studie utfördes nyligen på 1 286 äldre patienter (657 kvinnor, 629 män) i åldrarna 65 och 88 år. 37 procent hade det metabola syndromet, och 47,8 procent hade låga halter av D-vitamin. Patienternas 25 (OH) D låg under 50 nmol / L, vilket påvisade signifikant riskökning av metabolt syndrom. Studien genomfördes i Nederländerna.

Slutsatsen är att D-vitaminbrist är vanligt hos den äldre befolkningen i Nederländerna och att patienter med serum 25-OH-D under 50 nmol / l löper högre risk för metabolt syndrom.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Serum 25-hydroxyvitamin D levels and the metabolic syndrome in older persons. A population-based study,” Oosterwerff MM, EEkhoff EM, et al, Clin Endocrionol (Oxf), 2011; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Internal Medicine, Section Endocrinology EMGO Institute for Health and Care Research,VU University Medical Center, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands).

LÄS MER…

Broccoligroddar kan förebygga cancer och minska oxidativ stress vid diabetes

2011 maj > onsdag, maj-25-2011

Pulveriserade broccoligroddar kan öka det antioxidativa försvar hos personer med diabetes, visar en ny randomiserad klinisk studie från Iran. 
 
Enligt resultatet som publicerats i European Journal of Clinical Nutrition, så kan en daglig dos på fem eller 10 gram av broccolins gropulvret öka den totala antioxidativa kapaciteten i blodet samtidigt som det minskar malondialdehyd (MDA), som är en reaktiv karbonylförening och en väl etablerad markör för oxidativ stress.

Studien bidrar till den växande mängd forskning som stöder de potentiella hälsoeffekterna som finns hos broccolin och hos broccoligroddar. Tidigare forskning visar att broocoligroddar har en fantastisk förmåga att förebygga cancer.

Vävnaderna hos korsblommiga grönsaker som broccoli, blomkål, vitkål och brysselkål, innehåller höga halter av den aktiva växtkemikalien glukosinolater. Dessa metaboliseras i kroppen till isotiocyanater, som är kända för sin antioxidativa förmåga och för sina kraftfulla anti-cancerogena ämnen. Den viktigaste isotiocyanaten från broccoli är sulphoraphane.

Broccoligroddar är den rikaste källan till en förening som kallas för glucoraphanin (sulforaphane glukosinolat – SGS). Det finns upp till 50 gånger mer av ämnet i broccoligroddar än i mogen broccoli. SGS är föregångare till sulforaphane.

Source: European Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1038/ejcn.2011.59
“Broccoli sprouts reduce oxidative stress in type 2 diabetes: a randomized double-blind clinical trial”
Authors: Z Bahadoran, P Mirmira, et al

LÄS MER…

Minska komplikationer vid diabetes med ozonbehandling, keleration och ökad motion

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Vid diabetessjukdom kan många komplikationer uppstå, såsom blindhet, hjärtsjukdomar och njursvikt. Utöver dessa komplikationer, så kan amputationer vara nödvändiga, främst på grund av minskad cirkulation.

Keleration vid diabetes

Chelation (keleration) är en process där bindande främmande ämnen, oftast tungmetaller avlägsnas från kroppen. EDTA används ofta i kelering eftersom det binder upp mineraler och metaller som kvicksilver, järn och bly. I över tjugo år läkare använt intravenös EDTA (EDTA IV) kliniskt. Denna form av behandling minskade patienternas risker för amputationer och det minskade även deras njursvikt. I och med minskad påverkan på njurarna, så minskade även behovet av dialys, som är en oerhört kostsam sjukdomsbehandling där blodet renas.

Ozonbehandling vid diabetes

Diabetiker har svårt att få syre, vilket beror på att röda blodkroppar tenderar att bli försvagade. Resultatet är mindre produktion av en de viktiga molekyler som kallas för 2,3-difosfoglycerat. Dessa stimulerar produktion av röda blodkroppar som bland annat finns till för att leverera syre. Ozon är en mer reaktiv form av syre som simulerar produktionen av 2,3-difosfoglycerat. Effekten blir en ökad effektivitet i omloppet och syrgastillförseln. Ozon bidrar också till att öka cellernas ämnesomsättning.

Motion för förbättrad diabetes

Fördelarna med motion är välkänd och den påverkar oss positivt, oavsett om vi är friska eller sjuka. För diabetiker kan brist på motion både ge sämre blodsockerbalans och mindre cirkulation. Utan motion eller med för lite motion försvagas benvävnaden och muskulaturen, samtidigt som organens funktion blir sämre. Ökad motion syresätter blodet och förbättrar blodcirkulationen, hjälper hjärtat att bli starkare och bidrar til att musklerna lättare kan använda glukos i sin omsättning.

Källa:
www.kolhydrater.org
www.kostkoll.se
www.motionstipset.se
www.friskabarn.se
www.naturalnews.com

LÄS MER…

Minska risk för havandeskapsförgiftning med tillskott av L-arginin och antioxiderande vitaminer

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Gravida kvinnor som tidigare drabbats av komplicerad graviditet med havandeskapsförgiftning och som anses löpa ökad risk för återfall ingick nyligen i en studie. Kvinnorna studerades från vecka 14-32 i graviditeten och följdes ända fram tills förlossningen.

Studien visade att tillskott med medicinsk mat-barer som innehöll L-arginin och antioxiderande vitaminer, minskade riskerna för havandeskapsförgiftning avsevärt. Slutsatsen är att tillskott med L-arginin och antioxidanter under graviditeten minskar riskerna för havandeskapsförgiftning hos de som tidigare drabbats.

Antioxiderande vitaminer hade inte ensam en skyddande effekt. Skyddet uppstod först i kombination med L-arginin.

www.tillskott-guiden.net
www.naturalnews.com
www.gravid-kost.se

LÄS MER…

Boosta kroppen med fytonutrienter (fytonäringsämnen)

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Fytonäringsämnen kallas även för fytokemikalier, och är de ämnen som hjälper våra växter att försvara sig mot miljöproblem, såsom skadedjur eller ultraviolett ljus. Det fantastiska är att dessa ämnen inte bara ger skydd för växterna, utan även för människan.

Forskning visar att fytonutrienter kan förebygga och behandla en rad sjukdomar, allt från sjukdomar som cancer och hjärtsjukdomar till diabetes och högt blodtryck. Fytokemikalier är en av de viktigaste faktorer till att en kost rik på frukt, grönsaker, bönor, spannmål och vegetabiliska drycker som te och vin kan förebygga sjukdomar. Forskningsstudien utfördes av University of California. 

Flavonoider, som är en av de starkaste formen av fytonutrienter, kan vara en oerhört viktig växtkemisk grupp som bidrar till minskad dödlighet hos personer som konsumerar höga nivåer av vegetabiliska livsmedel. Detta stöjds av rapporten från University of California.

Vissa forskare uppskattar att vi har upp till 40 000 fytonäringsämnen i naturen och bara under de senaste 30 åren har många hundra av dessa föreningar identifierats och undersökts.

Fytonäringsämnen klassificeras efter sin kemiska struktur och kategoriseras i familjer som bygger på likheter mellan dessa strukturer. Fenoler eller polyfenoler är en familj som har fått stor uppmärksamhet på grund av dess fantastiska hälsofrämjande egenskaper. Polyfenolerna omfattar ämnet anthocyanidins (antocyaniner), som ger blåbär och vindruvor deras mörkblå och lila färg samt de lte bittra katekinerna som finns i te och vin.

Flavonoider är också vanligt fytonäringsämnen, som innefattar isoflavoner som finns i soja, kudzu, rödklöver, lin och råg. Isoflavoner har forskats otroligt mycket på och de anses skydda mot hormonberoende cancer, såsom bröstcancer.

Andra fytonäringsämnen inkluderar organosulfur föreningar, såsom glukosinolater och indoler från kålgrönsaker som broccoli, och allyliska sulfider från vitlök och lök, som alla har visat sig stödja vår förmåga att avgifta skadliga främmande ämnen som bekämpningsmedel och andra miljögifter. De hjälper således levern att avgifta oss från de farliga ämnen som vi utsätts för.

Källa:
www.vegetarisk.info
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kostkoll.se
www.naturalnews.com

LÄS MER…

Läkemedel vid sköldkörtelsjukdom (hypotyreos) ökar riskerna för benfrakturer hos kvinnor

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Hypotyreos är en ganska vanlig sjukdom, som orsakas av låga nivåer av sköldkörtelhormon. Sjukdomen behandlas antingen med naturliga hormoner från djur, eller med syntetiska hormoner (levotyroxin) eller med levaxin. En färsk undersökning publicerad i British Medical Journal visar att äldre personer med höga nivåer av konstgjorda hormoner kan ha en ökad risk för frakturer.

Hormoner som utsöndras från sköldkörteln är avgörande för vår hälsa, eftersom de påverkar vår metabolism i alla kroppens celler. Sköldkörtelhormonerna reglerar omsättningen av glukos för att frigöra energi, samt påverkar vår proteinsyntes och metabolism av fetter.

Eftersom kroppen skapar sköldkörtelhormon genom att använda jod, är det viktigt att ha gott om jod i sin kosthållning. Det är också viktigt att undvika klor och flour eftersom dessa går in och tar över platsen från jod genom att sätta sig i sköldkörtelns jodreceptorer. Även selen är viktigt eftersom det krävs för konvertering mellan T4-hormon till T3-hormon. Jod i kosten kan dessutom bidra till minskad risk för cancer, enligt tidigare forskning.

När människor blir äldre, minskar nivåerna av sköldkörtelhormon, och så många som 20 procent av de äldre får behandling för hypotyreos. Tyvärr, så är en av biverkningarna att bentätheten minskar och att benbrott och benskörhet uppstår.  

Mer om sköldkörteln och hypotyreos:
www.skoldkortel.info

Källa:
www.skoldkortel.info
www.naturalnews.com

LÄS MER…

Minska allergier med quercitin, C-vitamin och antihistaminer

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Nu är det pollen i luften och det kan vara klokt att ändra på sin kost, för att på så sätt få mindre allergiska symtom. Mejeriprodukter och socker skapar mer slem i kroppen, vilket ger mer problem. Slem bör vara tunnt och rinnande för att man ska kunna göra sig av med allergenerna. När slem blir tjock så fastnar allergenerna i kroppen istället för att rensas ut vilket ökar reaktionen ytterligare. För att undvika slembildning, så kan mejeriprodukter minskas ner.

Allergi är kopplat till immunsystemet och inflammation. För att undvika dem, så kan du stärka immunförsvaret med bra mat, god sömn, träning och återhämtning.

Quercetin är en bioflavonoid, som kan ha anti-inflammatorisk och antioxidativ egenskap, vilket hjälper merparten av  alla allergier. Livsmedel som är rika på quercetin inkluderar grönt te, äpplen, lök, grönkål, papaya, grönkål, broccoli och många av våra färggranna bär. Om du väljer dessa livsmedel, så kan du minska de symptom som allergin skapat.

C-vitamin är bra för immunförsvaret och finns i.livsmede som ärl rika på vitamin C d.v.s. paprika, mörka bladgrönsaker, broccoli, papaya och apelsiner. De två örter som är mest C-vitaminrika är timjan och persilja.

Allergiska symtom kan även orsakas av histamin som kommer in i våra kroppar. Genom att undvika mat med högt histamininnehåll, så kan du minska dessa symtom. Livsmedel med histamin är bland annat tofu, öl, korv, blåmögelost, rött vin, aubergine och många alternativ av fisk. Det finns också ett antal av växtbaserade produkter som verkar som anti-histaminer, och som kan bidra till minskade allergiska symtom. Dessa antihistaminer inkluderar nässlan, kamomill, vitlök och groblad.

Mer om allergi, astma och kost:

www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se

LÄS MER…

D-vitamin under graviditeten förhindrar RSV-infektion hos spädbarn

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

Journal of Pediatrics publicerade nyligen en studie som visade att spädbarn, med brist på D-vitamin vid födseln, löpte sex gånger högre risk för att utveckla RSV under sitt första levnadsår. Nästan 100 000 barn under ett års ålder vistas på sjukhus varje år, bara på grund av RSV-infektion. Gravida mödrar kan alltså undvika detta genom att erhålla tillräckliga nivåer av D-vitamin under graviditeten.

RSV, eller RS-virus, orsakar en lindrig förkylning eller influensaliknande symtom hos äldre barn och vuxna. En RSV-infektion hos spädbarn kan dock vara mycket allvarlig och på grund av det outvecklade adaptiva immunförsvaret, så kan viruset leda till är komplikationer såsom t ex lunginflammation. Spädbarn under ett års ålder upplever generellt störst problem från RSV-infektioner. Forskarna har nu identifierat att låga D-vitaminnivåer vid födseln ger en betydande ökning av risker för  RSV-infektion under första levnadsåret.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Källa: Naturalnews

LÄS MER…

Charkuteriprodukter och rött kött ökar riskerna för tarmcancer

2011 maj > tisdag, maj-24-2011

En ny studie från World Cancer Research Fund (WCRF) visar att rött och bearbetat kött, ökar riskerna för tarmcancer. Forskarna skriver att det bör rekommenderas att konsumtionen av det röda köttet kan minimeras eller helt undvikas.

Rapporten anses vara den mest auktoritativa rapporten någonsin vad gäller riskerna för tarmcancer. Den undersökte sambandet mellan tarmcancerrisker och kost, fysisk aktivitet och vikt. Slutsatsen var att intag av rött kött bör begränsas till högst 500 gram per vecka och att bör uteslutas helt charkuteriprodukter.

Hög konsumtion av rött kött har tidigare förknippats med sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och flera typer av cancer (inklusive lung-och kolorektal-, prostata och urinblåsa). Högt intag av protein belastar dessutom njurarna, samtidigt som det skapar försurning i matsmältningssystemet. Om man stressar och har mindre magsyra och/eller sämre enzymproduktion, så kan osmält protein skapa överväxt av dåliga bakterier (endotoxiner) i tarmen, vilket kan leda till både tarmsjukdom och tarmcancer.

Källa:
www.kostkoll.se
www.naturalnews.se
www.kolhydrater.org
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.gravidkost.se
www.vegetarisk.info

LÄS MER…

Gardasilvaccin – Eliminera vaccinets aluminium med curcumin och magnesium

2011 maj > måndag, maj-23-2011

Det är inte bara så att gardasil är obeprövat när det gäller dess verkan, utan själva vaccinationen är dessutom mycket farligt. Hittills har vaccinet bidragit till att 92 unga flickor har dött  i USA och tusentals har skadats. Den farligaste metallen som finns i vaccinet är aluminium, och då i mycket höga doser. Vaccinets aluminium är inte kelaterad (kemiskt bundet). 

För att neutralisera toxicitet från aluminium och eliminera det från hjärnan, kan man använda magnesium. Nya studier har även visat att curcumin kan neutralisera toxicitet från aluminium samt avlägsna det från kroppen. Curcumin absorberas bäst om den blandas med en msk extra virgin olivolja. Den vanliga dosen för de flickor som är äldre än 12 år är 500 mg curcumin som blandas med en matsked olja och som sedan äts tillsammans med den vanliga födan. Dosen bör tas tre gånger om dagen. Du kan blanda curcumin och olja till maten för att enklast få i dig det.
 
Lägg till lite svartpeppar i gurkmejan och olivoljan, så förbättrar du upptaget av gurkmejan ytterligare. Sen är det alltid klokt att ha ett detoxprogram i botten, som tex Alpha Plus detoxpaket med Pau Darco, Mighty greens och Ultra Clear Plus pH.

Läs mer om gardasil: blog.php?bid=726&print=1

Källa:
Peter Wilhelmsson

Dr. Blaylock’

LÄS MER…

Acaibär kan minska LDL-kolesterol, sänka blodsockret och hämma inflammation

2011 maj > lördag, maj-21-2011

Acairika smoothies kan sänka kolesterolhalterna och förbättra riskerna för metabola syndrom hos överviktiga patienter, visar en ny pilotstudie.

Dagligt intag av Acaijuice i en smoothie associerades med en sänkning av blodsocker och det totala kolesterolet på respektive 5,3 och 10,6 procent. Resultaten publicerades i Nutrition Journal.

Acai bär har använts som basföda för indianstammar under många, många år. Acai är en liten, lila driva, som är oerhört rik på antioxidanter och som har en söt tropisk smak. Dess antioxidativa egenskaper kommer från höga nivåer av antocyaniner som finns i druvan.

Tidigare forskning i tidsskriften Atherosclerosis visar att acaijuice kan ge skyddande effekt mot utveckling av ateroskleros, främst genom att hämma de pro-inflammatoriska ämnen som kallas för cytokiner. Antioxidanterna i Acaibäret verkar genom att reglera kroppens inflammatoriska mediatorer.

Source:Nutrition Journal
2011, 10:45, doi: 10.1186/1475-2891-10-45
“Effects of Acai (Euterpe oleracea Mart.) berry preparation on metabolic parameters in a healthy overweight population: A pilot study”
Authors: J.K. Udani, B.B. Singh, V.J. Singh, M.L. Barrett

LÄS MER…

HIV-medicin och antivirusläkemedel ej testade på barn

2011 maj > fredag, maj-20-2011

Ett av åtta hiv-smittade barn utvecklar resistens mot de vanligaste bromsmedicinerna, visar en europeisk studie. Läkare efterlyser nu bättre barnanpassade läkemedel. I studien har 1 000 europeiska hiv-smittade barn ingått. Ett av åtta barn utvecklar resistens mot de vanligaste hiv-läkemedlen vilket beror på att medicinerna inte är anpassade för barn.

Studiens resultat publicerades i tidningen The Lancet, där forskarna även skriver att flera antivirusläkemedel som är godkända i USA inte är godkända för barn.

Källa: www.dagensmedicin.se

LÄS MER…

1 2 3 9
124 st på 9 sidor
FörstaSista