Äpplen kan öka livslängd och minska oxidativ stress, enligt ny studie

2011 mars > onsdag, mars-23-2011

Natural News har vid flera tillfällen skrivit om de goda effekter vi kan få från vanliga äpplen. Ett halvt dussin studier finns publicerade av Rui Hai Liu som är docent i livsmedelsvetenskap och medlem av Cornells Institutet. Studierna visar att äpplen kan förbygga bröstcancer.

Nya studier visar dessutom att äpplen kan bidra till ökad livslängd, vilket nyligen publicerades i American Chemical Society’s Journal of Agricultural and Foodchemistry. Egenskapen kommer sannolikt från de specifika antioxidanter som finns i äpplen, som kallas polyfenoler. Polyfenoler är särskilt kraftfulla imot fria radikaler som kopplas samman med en rad allvarliga sjukdomar och som dessutom skyndar på vår åldrandeprocess.

En av studierna visar dessutom att kvinnor som ofta äter äpplen har minskad risk för hjärt- kärlsjukdom med 13 till 22 procent. Forskarna fann att polyfenoler inte bara förlängde den genomsnittliga livslängden vid studier på bananflugor utan också bevarade förmågan av rörelse och vitaliet. Polyfenolerna i äpplet minskade även halter av en rad biokemiska ämnen som finns hos äldre fruktflugor och som är kända markörer för åldersrelaterad nedbrytning och åldersrelaterad död.

En ny studie från Harvard School of Public visar att män och kvinnor som regelbundet äter äpplen, löper lägre risk för att utveckla Parkinsons sjukdom. Och män kan minska sin risk för Parkinsons ännu mer genom att regelbundet äta äpplen, apelsiner och andra frukter som är rika på fytokemikalier (flavonoider). Studien skall presenteras vid American Academy of Neurology’s 63´s årsmöte som hålls i Honolulu 9 – 16 april 2011.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Neotam, sötningsmedlet som ersätter aspartam

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

I USA introduceras sötningsmedlet Neotam som ett alternativ till det omtalade sötningsmedlet aspartam. Neotam är mycket sött och behövs endast i väldigt små mängder i ett livsmedel. Detta gör att det inte behöver anges på förpackningarna i USA, vilket har väckt stor debatt inom hälsorörelsen. 

Neotam som godkänd ingrediens inom EU

Neotam kan ses som en släkting till aspartam och liksom just aspartam, är det riskabelt för personer med sjukdomen fenylketonur. Med anledning av det, borde ämnet absolut deklareras. Vid tillverkningen används 3-dimetylbutyl, ett ämne som finns på EPA:s lista över våra mest farliga ämnen. Ämnet är redan godkänt i EU och har numret E961. 

Livsmedel med neotam

Liksom aspartam och Nutra Sweet, så är neotam utvecklat av GMO-giganten Monsanto. Sötningsmedlet godkändes 2002 av Food and Drug Administration (FDA) och används idag i läsk, mejeriprodukter, yoghurt, frysta desserter och till och med i de flesta tuggummin som finns på marknaden. Neotam klarar högre temperaturer än aspartam, vilket gör det ännu mer populärt i färdiga rätter och bakverk.

Neotam har blivit en vanligt förekommande ingrediens i hundratals livsmedel och är ofta blandad med andra syntetiska sötningsmedel. Det finns även som innehåll i djurfoder till de djur som vi människor sedan skall äta. 

Neotam – behövs inte anges på innehållsdeklarationen

Uppskattningsvis är neotam mellan 7.000 till 13.000 gånger sötare än vanligt socker och eftersom FDA inte kräver att de ingredienser som understiger en procent anges på varan, så behöver inte tillverkarna ange det i innehållsförteckningen. Många gånger finns neotam inräknat i benämningen ”naturliga smaker”.

Neotam är starkt koncentrat, vitt kristallint pulver som innehåller samma syntetiska derivat av två aminosyror som aspartam – L-asparaginsyra och L-fenylalanin – plus metanol eller träsprit. Då föreningen 3-dimethylbutyl har lagts till, så hävdar Monsanto att neotam är helt säkert, vilket sannolikt inte stämmer. 3-dimethylbutyl står på Naturvårdsverkets (EPA) lista över mest farliga kemikalier.

Neotam, en fenylalaninkälla

Livsmedel med neotam behöver inte heller deklareras som Fenylketonuri-källa (PKU), såsom man i många fall gör med en varning på etiketterna. Fenylketonuri – eller PKU – är den term som används för de personer som lider av den metaboliska sjukdomen fenylketonuri. Dessa personer kan inte konsumera produkter som innehåller fenylalanin. Med anledning av det, så är det otroligt anmärkningsvärt att neotam inte behöver deklareras med varningstext eftersom det kan vara farligt för dessa personer.

Forskning visar att dessa konstgjorda kemikalier leder till viktökning genom att snabbt stimulera frisättning av insulin och leptin, de två hormoner som är direkt relaterade till mättnad och fettinlagring.

Aspartam har kopplats samman med en rad hälsorelaterade symtom såsom:  
 
Huvudvärk/migrän
Illamående
Magont
Trötthet, då glukostillförsel till hjärnan blockeras
Sömnsvårigheter
Synrubbningar
Ångestattacker
Depression
Astma och tilltäppt bröst
 
Även samband med andra redovisade störningar:
 
Emotionella störningar
Epilepsi
Fibromyalgi
Kronisk trötthet
Parkinsons sjukdom
Minnesförlust och Alzheimers sjukdom
Cancer
För tidig födsel och missbildningar
 
En dansk studie visar tydligt hur läskedrycker med artificiella sötningsmedel har samband med för tidig födsel. Ju fler burkar desto tidigare kom barnet. Gravida kvinnor bör ALLTID undvika artificiella sötningsmedel som aspartam och neotam. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592133

Källa:
www.gunnarlindgren.com
www.naturalnews.com
www.kostkoll.se
www.kolhydrater.org

LÄS MER…

Nitrit tillsatt i livsmedel kan öka risk för leukemi hos barn

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Sju av tio svenska barn får i sig för mycket av konserveringsmedlet nitrit, E250, visar en ny studie från livsmedelsverket. Nitrit är ett ämne som tillsätts i vår mat, främst i den mat som barn uppskattar som tex korv och leverpastej.
 
Ett sätt att minska intaget av nitrit är att minska det som tillsats i vår mat. Ett annat sätt är att undvika de produkter som är rika på nitrat. Finland har precis genomfört en sänkning av gränsvärdet för nitrit, då ämnet har knutits till olika typer av allvarliga hälsorisker.

En amerikansk studie publicerad av BMC Cancer visar att barn som äter charkuterier innehållande nitrit en gång per vecka löper 74 procents större risk för att drabbas av leukemi än de barn som undviker produkter med tillsatt nitrit. Nitrit finns som sagt i korv och leverpastej, men även i andra charkvaror såsom t ex bacon. Ytterligare studier har kopplat nitrit till tumörer, främst i bukspottkörteln och i tarmen. 

Nitrit används som konserveringsmedel och skyddar mot bakterien botulinum, som kan ge
dödlig matförgiftning. Det är med anledning av dessa två orsaker som nitrit är så populärt inom dagens livsmedelsproduktion. Ämnet bidrar även till att ge charkprodukter en aptitligare färg, vilket tilltalar både vuxna och barn.  

Liksom Finland, så planerar EU en sänkning av gränsvärdet för nitrit. På förpackningen betecknas nitrit som E249 eller E250. Djurstudier visar att nitrit kan gesjukliga förändringar på både binjurar, lungor och hjärtat. Ämnet kan också försämra blodets förmåga att transportera syre, vilket har orsakat dödsfall hos små barn. 

Naturliga ersättare till nitrit, E249 och E250, kan vara grönt té och druvkärnor, enligt Universitetet i Arkansas. Utöver bakteriehämmande egenskaper, så ger alltså nitrit färg till ett livsmedel, samtidigt som det fungerar som smakförstärkare och har en förmåga att binda vatten. Egenskapen att binda vatten används ofta för att göra ett  animaliskt livsmedel tyngre och därmed mer ekonomiskt produktionsmässigt sett. 
 
Källa: Gunnar Lindgrens nyhetsbrev

LÄS MER…

Koenzym Q10 kan minska DNA-skador, oxidativ stress och cellulär oxidantion hos äldre

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

En ny randomiserad crossover-studie har utförts på 20 försökspersoner som åt medelhavskost samt tillskott med koenzym Q10. Studien visade att tillskottet gav en stark reduktion av oxidativ stress, DNA-skador och cellulära oxidation, främst hos äldre patienter.

Försökspersonerna delades in i tre grupper, där grupp ett fick ren medelhavsdieten, grupp två fick medelhavsdieten tillsammans med tillskott av coenzym Q10 och grupp tre fick en kost rik på mättade fettsyror. Efter 4 veckor syntes ett tydligt resultat där de som konsumerade en kost rik på mättade fettsyror hade högre risk för oxidativ stress samtidigt som medelhavskost tillsammans med coenzym 10 visade på lägre stress.

Reference:”Mediterranean diet supplemented with coenzyme Q10 induces postprandial changes in p53 in response to oxidative DNA damage in elderly subjects,” Gutierrez-Marisal FM, Perez-Martinez P, et al, Age (Dordr), 2011 March 15; [Epub ahead of print]. (Address: Lipid and Atherosclerosis Unit, IMIBIC/Reina Sofia University Hospital/University of Cordoba, and CIBER Fisiopatologia Obesidad y Nutricion (CIBEROBN), Instituto Salud Carlos III, Córdoba, Spain).

LÄS MER…

Åderförkalkning, oxidativ stress och hjärt- kärlsjukdom kan motverkas av polyfenolrik olivolja

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

En ny randomiserad, kontrollerad studie har utförts på 200 friska män som fick tillskott med 25 ml olivolja per dag. Tillskottet fick de under tre veckors tid och oljans fenolhalter varierade.

De som fick olja med låga halter av polyfenoler, hade högre koncentration av lipid oxidativ skada i kroppen. Olivoljan innehöll hög (366 mg / kg), medium (164 mg / kg) eller låg (2,7 mg / kg) halt med polyfenoler.

Slutsatsen är att olivoljans polyfenoler kan förbättra höga koncentrationer av lipid oxidativ skada.

Referenser:

”The effect of olive oil polyphenols on antibodies against oxidized LDL. A randomized clinical trial,” Gastaner O, Fito M, et al, Clin Nutr, 2011 March 2; [Epub ahead of print]. (Address: Cardiovascular Risk and Nutrition, Cardiovascular Epidemiology and Genetics, and Human Pharmacology and Clinical Neurosciences Research Groups, Research Institute Hospital del Mar (IMIM), Barcelona 08003, Spain; University of Barcelona, Spain).

LÄS MER…

Förbjud all härdning: Härdning kan vara orsaken till transfetternas farliga egenskaper..!

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Häromdagen skrev jag om det nya förbud mot transfetter som skall införas i Sverige. Idag fick jag Gunnar Lindgrens´s nyhetsbrev och hans åsikt är lite tudelad inför beslutet.

Gunnar menar att förbudet mot transfetter bara är en halv seger. Han menar att det är ett problem att de industriellt framställda transfetterna kan knytas till ohälsa, men att detta inte gäller de fetter som är naturliga. Även om molekylstrukturerna visar likheter mellan dessa två fetter, så har de helt olika hälsopåverkan.

Gunnars uppfattning är att de skadliga ämnen som finns i härdade fetter bildas i härdningsreaktorn, vilket sannolikt är det som skapar ohälsa. I sitt nyhetsbrev nämner han bland annat positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, karbonyl, nickelsåpa, koordinerade komplex m m. Han menar att just fullhärdade fetter kan vara mer skadliga, då längre tiden i härdningsreaktorn rimligtvis även ger upphov till större mängder av dessa biprodukter.

Med anledning av detta borde all härdning förbjudas och inte bara de fetter som är härdade. Gunnar påpekar även att vi bör fråga oss vad som händer med kvarvarande fettlösliga näringsämnen i härdningsreaktorn, såsom t ex fosfolipider, karotenoider, fytosteroler, vitaminer etc. Kan nickel och vätgas under tryck också ändra dessa viktiga molekyler..? Nickelkarbonyl är ett av våra mest cancerframkallande ämnen och med anledning av det, så har den det mest skärpta hygieniska gränsvärdet inom arbetslivet. Aromatiska ämnen förknippas med allvarliga skador som exempelvis cancer.

Slutsatsen är alltså att all information om biprodukter samt eventuella förändrade näringsämnen saknas helt. Detta bör helt klart beaktas i frågan om härdning.

 Besök Gunnar Lindgrens hemsida: www.gunnarlindgren.com

LÄS MER…

Alkohol och aluminium kan hämma bindning av fritt järn och orsaka bröstcancer

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Bröstcancer är en av de främsta orsakerna till cancerrelaterade dödsfall hos kvinnor. Flertalet studier har visat att fri järnkoncentration i bröstvävnaden spelar en viktig roll för att främja utveckling av cancer.
 
Cancer är mycket beroende av järn, eftersom järn behövs för DNA-replikation i snabbdelande celler. Forskarna fann också att kvinnor med bröstcancer hade mycket högre nivåer av ferritin i sin bröstvätska. Ferritin är ett transportprotein för järn. Denna observation har bekräftats i andra studier. Dock så ser man att det inte är järn som är problemet utan att det handlar om just fritt järn, som alltså inte kan binda till sina transportprotiner. Över 90 procent av det järn som absorberas från din kost är bundet till dessa skyddande proteiner.

Nyligen genomförda studier har visat att fritt järn kan utlösa intensiva inflammationer, med fria radikaler och lipidperoxidering. Bundet järn är däremot relativt ofarligt även om det självklart inte heller bör överdoseras.

Dessa skyddande transportproteiner kan släppa taget från järn, vid överdrivet alkoholintag. Studier har visat att kvinnor som dricker mer än 20 gram alkohol per dag har en betydande ökning av fritt järn i bröstvävnaden.

Det har också visat sig att överdriven östrogen kan försämra järnets bidning till sina skyddande proteiner, vilket ökad riskerna för bröstcancer. Sannolikt är detta orsaken till att höga östrogennivåer kan bidra till bröstcancer.

Det mesta av ditt järn är bundet till skyddande proteiner, såsom transferrin i blodet och ferritin i celler. Om du har en mycket extra utrymme av dessa proteiner, samtidigt som du har en kost rik på järn, så ska inte detta vara något problem. Tidigare trodde man att fritt järn skapades när de skyddande proteinerna (tranferrin och ferritin) var mättade, som vi ser vid sjukdomen hemokromatos.

Både aluminium och alkohol kan försämra järnets förmåga att binda till sina transportproteiner och därmed även öka skadligt fria järn, detta även om proteinerna inte är helt mättade med järn. I frågan om bröstcancer kan man således fråga sig vart aluminium kommer ifrån, men svaret är sannolikt att det kommer från deodoranter (som innehåller aluminium). Även vaccinadjuvans med aluminium är en sannolik källa. Mängden aluminium i vacciner är enormt, speciellt i vacciner som mjältbrandsvaccin, hepatit vaccin och vaccin mot stelkramp.

Källa: Mercola.com

Referenser:

1 Wu T et al. Serum iron, copper and zinc concentrations and the risk of cancer mortality in US adults. Ann Epidemiol 2004; 14: 195-201.
2 Cade J et al. Case-control study of breast cancer in southeast England: Nutritional factors. Epidemiol Community Health 1998; 52: 105-110.
3 Kalinowski DS, Richardson DR. The evolution of iron chelators for the treatment of iron overload disease and cancer. Pharmacol Rev 2005; 57: 547-583.
4 Mannello F, et al. Analysis of aluminum content and iron homeostasis in nipple aspirate fluids from healthy women and breast cancer-affected patients. J Appl Toxicol 2011; Feb 21,(ahead of print)
5 Mannello F et al. Iron-binding proteins and C-reactive protein in nipple aspirate fluids: role of iron-0driven inflammation in breast microenvironment. Am J Transl Res 2011;3: 100-113.
6 Mannello et al and Shpyleva SI et al. Role of ferritin alterations in human breast cancer cells. Breast Cancer Res Treat 2011; 126: 63-71.
7 Lithgow D et al. C-reactive protein in nipple aspirate fluid: relation to women’s health factors. Nurs Res 2006; 65: 418-425.
8 Kabat GC et al. Dietary iron and heme iron intake and risk of breast cancer: a prospective cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007; 16:1306-1308.
9 Lee DH et al. Dietary iron intake and breast cancer: The Iowa Women’s Health Study. Proc Am Assoc Cancer Res 2004; 45: A2319.
10 Wyllie S, Liehr JG. Release of iron from ferritin storage by redox cycling of stilbene and steroid estrogen metabolites: a mechanism of induction of free radical damage by estrogen. Arch Biochem Biophys 1997; 346: 180-186.
11 Flarend et al. In vivo absorption of aluminum-containing vaccine adjuvants using Al-26. Vaccine 1997 15, 1314-1318.
12 Tomljenovic L and Shaw C. 2011 in press.
13 Weinberg ED. Iron toxicity. Ox Med Cell Longevity 2009; 2: 107-109.

LÄS MER…

Spirulina och Chlorella kan skydda mot strålning

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Att skydda sig mot strålning handlar inte bara om att fylla kroppens depåer med kaliumjodid och diverse andra jodtillskott. Även om höga halter av jod skyddar sköldkörteln från strålningsförgiftning kan det inte nödvändigtvis skydda resten av kroppen från radioaktiv strålning.

Alternativ för detta kan vara algerna Spirulina och Chlorella som även de, skyddar mot skadlig strålning. De hjälper även till att avgifta kroppen från skadlig strålning, på samma sätt som de eliminerar tungmetaller och gifter.  

Spirulina har använts för att behandla barn som utsatts för strålningsskador vid t ex Tjernobylolyckan. Förutom denna egenskap, så är den rik på vitaminer, mineraler, spårämnen och antioxidanter. Ett stort antal studier visar att Spirulina skyddar kroppen mot skadliga effekter från skadlig strålning men att algerna också kan läka ut de skador som redan har uppstått.

En studie som publicerades 1989 studie visar att Spirulina väsentligt minskar gammastrålnings-inducerade skador i benmärgen hos möss. Benmärg ansvarar för att producera nya blodkroppar och upprätthålla det lymfatiska systemet i kroppen.

En annan studie från 1993, publicerad av Institutet för Radiation Medicine, bekräftar tidigare forskning som konstaterar att Spirulina effektivt kan minska den radioaktiva belastningen vid intag av strålning-förorenad mat.

I en tredje studie, publicerad av Mechnikov Odessa State University i Ukraina 2000, påvisades att Spirulina är effektivt för att öka fosfat, pyruvat och antioxidantnivåerna hos råttor. vid hög strålning.  

2001 utfördes en studie av forskare från den medicinska och farmaceutiska akademin i Yangzhou University i Kina. De fann att Spirulina effektivt kan skydda mot både de skador som orsakas av kemoterapi samt mot de skadliga effekter som uppstod vid exponering av gammastrålning.

Chlorella, har även den en avgiftande förmåga, på både gifter, tungmetaller och som skydd och läkning vid strålningsskador. Den encelliga algen bidrar till att förebygga och reparera DNA-skador, balansera kroppens pH-nivåer, bekämpa inflammationer, förbättra matsmältningen och stimulera immunförsvaret. 

En studie som publicerades 1989 visade att Chlorella effektivt kunde öka produktionen av benmärg och stamceller. Chlorella påvisades även ha förmåga att kraftigt förbättra överlevnaden hos de möss som bestrålats med dödlig dos av radioaktivt gammastrålning.

År 1993 fann forskare från Jawaharlal Nehru University i Indien även att Chlorella är effektivt att som skydd och lindring vid både akuta och kroniska radioaktiva skador. 

En annan studie som publicerades 1995 i den indiska Journal of Experimental Biology visade att när chlorella ges före eller efter exponering för radioaktivt gammastrålar, så hjälper det till att öka nivåerna av mjältceller. Dessa celler finns i benmärgen och är nödvändiga för produktion av vitala blodkroppar och för att hålla ett starkt immunförsvar.

Källa: NaturalNews
(Alla studier finns att hämta i den ursprungliga artikeln på NaturalNews)

LÄS MER…

Aktivt kol för rening av vatten samt avgiftning och detox i kroppen..!

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Aktivt kol är ett kolbaserat ämne som har använts för att förbättra hälsan i över 3000 år. Aktivt kol är en form av träkol som är mycket poröst och som kan binda skadliga ämnen i olika vattenbaserade miljöer. Aktivt kol är känt för sin förmåga att filtrera gifter i vatten och även i människokroppen.

Under 2008 råkade ett kinesiskt kemiföretag skapa en oavsiktlig explosion som frigjorde stora mängder av giftigt bensen i Songhuafloden. Då floden ger dricksvatten till över 10 miljoner människor i staden Harbin, så var katastrofen ett faktum. Den kinesiska regeringen valde dock att använda aktivt kol för att filtrera bort bensen från floden och försöket blev en succé.

Träkol är oftast gjorda av brinnande trä eller mycket hög värme utan närvaro av syre. Denna aktiveringsprocess skapar miljontals små porer i träkolsmaterialet. Porerna kan sedan ta in och lagra stora mängder vätska och giftigt ämnen.

Aktivt kol kan binda upp 100 gånger sin egen vikt i externt material såsom gifter och skräp. Den inre ytan är mellan 300 och 2000m (upphöjt till 2) / g kol. Detta innebär att 2 gram aktivt kol motsvarar ungefär arean av en fotbollsplan. Den här egenskapen gör aktivt kol till en kraftfull resurs som bör tas tillvara i arbetet för att eliminera gifter från luften, vattnet och inifrån våra kroppen.

Aktivt kol sägs ha förmågan att adsorbera främmande material i stället för att absorbera dem. Svampar absorberar vätska men kan inte binda den, och därför kan vätskan pressas rakt ut om man t ex kliver på svampen. På baksidan, finns ämnen såsom kol som absorberar och även binder toxiner så att de inte kan lämna källan. När gifter och andra orenheter interagerar med träkol, binds de på molekylärnivå.

Aktivt kol är bra på att rena och binda andra kolbaserade föroreningar som är vanliga i bekämpningsmedel, växtgifter, plast och andra industriella gifter och miljögifter. Dessutom har kol visat sig vara effektiva för att binda till upp klor, virus, bakterier och deras metaboliska biprodukter och giftiga slaggämnen. Uppskattningsvis, så kan daglig användning av aktivt kol reducera kroppens giftiga belastning med över 60 procent.

Aktivt kol är mycket mild i tarmen och skadar inte heller tarmens slemhinna. Istället rengör det tarmarna och är bra för att binda till sig giftiga gaser.

Att tänka på när använder aktivt kol:

1. Ta aldrig aktivt kol vid samma tid på dagen som du tar andra kosttillskott. Ha minst 2 timmar mellan användning.

2. Aktivt kol kan binda till vissa läkemedel, så du bör alltid tala om att du använder det när du konsulterar med din läkare.

3. Tänk på att dricka mycket vatten när du använder aktivt kol, eftersom det startar igång en avgiftningsprocess.

4. Aktivt kol bör kombineras med en bra fiberkälla såsom psylliumfröskal som effektivt kan driva kolet genom tarmen och ut i avföringen.

5. Ta allra helst ditt aktiva kol innan du ska sova, så att det får chans att verka över natten. Börja morgonen med ett stort glas vatten och inta kolet helst 3-4 timmar efter att du har ätit middag på kvällen.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Tio skäl för att använda gjutjärn till din matlagning

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Det blir allt mer vanligt att människor vill undvika teflon i sin matlagning samt kastruller och dylikt baserat på olika metaller som påverkar vår hälsa. Tefon är oerhört giftigt och mycket av ämnena släpper när du tillagar din mat i en teflonpanna, särskilt om den är gammal och har repor i beläggningen.

Rostfritt stål verkar vara det mest hälsosamma alternativet för matlagning, men det är kostsamt och på så sätt ohållbart för många. Rostfritt stål lämpar sig dessutom bäst för relativt enkel matlagning som när man steker ägg, pannkakor eller rätter där man använder relativt mycket olja.

10 skäl att köpa och använda en stekpanna av gjutjärn

1. Genom att byta bort din teflonpanna så slipper du giftiga ångor och ämnen som släpper från beläggningen. Gjutjärn kan även ersätta kokkärl av aluminium, vilka också kan innebära hälsorisker.

2. Förutom spisen, kan du använda din gjutjärnspanna i ugnen, och då även vid alla temperaturer, både höga och låga.

3. Många gånger lyfter man teflonpannans lätta rengöring som ett argument. Läs på ordentligt om vård av din gjutjärnspanna, så går det lika snabbt och enkelt att göra rent den.
4. Gjutjärn är lätt att göra ren, och dess eftersmaker urholkar inte och förstör inte matens smak och kryddning.

5. Det finns till och med positiva hälsoeffekter från gjutjärn. Du kan öka ditt järnintaget något från mat som tillagats i gjutjärn, vilket kan vara positivt för de som har lågt järn. Tänk dock på att järn kan verka oxidativt i kroppen om du redan har högt upptag och inte lider av brister.

6. Gjutjärn är billigt jämfört med rostfritt stål.

7. Maten blir vackert gyllenbrun, och missfärgas sällan.

8. Gjutjärn är robust och repas inte, vilket gör att det inte finns anledning att använda plast bestick. Plastbestick avger också ämnen, särskilt vid hög temperatur då plasten kan smälta i den del som är närmast pannan och maten.

9. I en nödsituation kan gjutjärn användas över en värmekälla, som t ex en öppen eld eller liknande.  

10. Gjutjärn har används under lång tid och är långt mycket bättre och hälsosammare än många av dagens nya alternativ.

Nackdelen är att kokkärl av gjutjärn kan vara mycket tunga och att de kräver underhåll för att de ska hållas fräscha.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Nya studier: A-vitamin är viktig för immunförsvaret..!

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Brist på vitamin A kan öka din mottaglighet för infektioner, men flertalet studier visar att för mycket A-vitamin istället kan hämma immunförsvaret. Vitamin A bildas i kroppen från förstadiet betakaroten och om du äter för mycket av betakaroten, så minskar kroppen automatiskt sitt upptag. Om du däremot äter A-vitamin som tillskott, så kan doserna bli för höga, särskilt om du får vitaminer från många olika och näringsrika källor.

Vid sköldkörtelprobematik kan man sällan omvandla betakaroten i kroppen, vilket kan ge gulaktiga handflator.

Vitamin A integrerar antiinflammatoriska immunförsvarsreaktioner i mag-tarmkanalen, mycket beroende på vad kroppen behöver. Vitamin A ökar antiinflammatorisk påverkan vid behov och förhindrar autoimmuna reaktioner om immunförsvaret går på för hårt.

Denna information bygger på en nyligen genomförd studie, som publicerats av Cell Press i tidskriften immunity. Forskare från National Institute of Allergy and infektionsdesease fann att vitamin A-metabolit retinoinsyra (RA) och en av dess receptorer (RAR) har specifika anti-inflammatoriska egenskaper som inducerar produktionen av regulatoriska T-celler dvs de celler som ingår i vårt skyddande immunförsvar.

Resultatet blir en minskad påverkan på immunförsvaret samtidigt som jag lättare kan stå emot främmande antigener, inkluderat de bakterier som normalt finns i mag- tarmkanalen. Forskarna fann också att RA hjälper till att stimulera ett pro-inflammatoriskt immunsvar n’r det behövs, vilket hjälper till att övervinna infektioner.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Träningsdagbok – Gör dina nya rutiner en del av din vardag

2011 mars > tisdag, mars-22-2011

Nu har vi hunnit träna i 11 veckor sedan träningsstarten i januari. Vi har testat nya träningsformer, nya träningsupplägg och har fått lära oss mer om träningsrelaterad kost och näring. Kanske har du kommit igång ordentligt med din träning eller så trevar du fortfarande och testar dig fram.

MIssa inte att klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln. Alla träningsseriens 11 träningsscheman finner du til höger här på sidan, under rubriken ”Zarah´s träningstips”.

Förändring och målfokus

Alla människor skapar nya rutiner i sin vardag, även om dess omfattning kan skilja sig från person till person. En del av oss är förändringsbenägna och vill ändra livet på många sätt, gärna ofta och snabbt. Andra vill att livet ska vara som det alltid har varit, ogillar förändring och känner oro inför nya utmaningar.  Människor är olika, har olika mål, olika drivkrafter och tycker om olika saker, vilket även gäller inom träning och hälsa.

Ett nyårslöfte handlar mycket om att våga se saker som man kan göra bättre och som behöver förändras för att personens livskvalité ska förbättras. Ett löfte till mig själv behöver inte alls vara detsamma som ett krav, utan snarare ett lustfyllt sätt som kan inspirera mig själv till att vilja göra en förändring. För många är det viktigt att denna förändring formuleras och konkritiseras, främst för att undvika luddiga förklaringar och otydliga mål. 

Tydliggör din mål och din personliga vinst

Ett mål ska vara möjligt att uppnå och utgå från en realistisk planering. För att uppnå mitt mål på lång sikt, behöver jag således fråga mig själv hur mycket jag vill träna, hur ofta träningspassen ska ligga och hur mycket tid jag är beredd att lägga. Om tiden tryter, kan det vara en god idé att integrera träningen i annan övrig tid, genom att träna tillsammans med familjen, hemma framför tv:n, på jobblunchen eller liknande. Min ambition behöver överensstämma med mitt övriga liv och hellre vara realistisk än för positivt beräknad.

Fråga dig själv hur ofta du kan avsätta den tid som krävs och vad du vinner genom att avsätta tid till på dig själv och din hälsa…! Blir du en piggare mamma eller pappa, en gladare vän, effektivare på jobbet, mindre sjuk eller starkare i din vardag…? Träning ger många fördelar och det viktiga är att du hittar det som driver just dig.

Om svaret på ovan nämnda frågor blir att du inte hinner alls, så är det klokt att spalta upp alla de fördelar inom både träning och förbättrad hälsa som just du kan erhålla. Fråga dig sedan om det trots allt kan vara värt en viss del av din tid. Utan träning och rörelse, förlorar du ofta tid och hälsa senare i livet.

LÄS MER…

Traditionell kinesisk medicin och näring kan lindra vårens pollenallergi

2011 mars > måndag, mars-21-2011

Vid den här tiden på året, är det många som börjar känna av pollen och de allergiska besvär som kan märkas vid pollenallergi. Det finns gott om uppmaningar till allt från förebyggande sprutor till allergitabletter. Det man sällan missar är själva orsaken till att allergin uppstår, vilket i de flesta fall beror på näringsbrister. Symtomen kan minskas och allergin behandlas med hjälp av antioxidanter och enzymer.

Läs mer: Behandla pollenallergi på naturlig väg

Naturläkemedel, akupunktur och örtmediciner kan minska symtomen drastiskt och då främst eftersom det balanserar upp kroppen och ger bättre immunologiskt motstånd. Personer med säsongsbunden allergi reagerar på pollen från blommor i träd, från gräs och ogräs.

Symtom kan vara kliande ögon, nysningar, rinnande näsa, huvudvärk och allmän känsla av trötthet. Andra biverkningar är huvudvärk, problem med andningen och/eller buksmärtor. De läkemedel som finns idag bidrar sällan till en allmänt förbättrad hälsa, utan är snarare än symtomlindring.

Allergier är ett tecken på en obalans i immunförsvaret, vilket innebär att en behandling som balanserar upp och stärker kroppen och immunförsvaret, också förbättrar alla allergiska symtom. Akupunktur är en utmärkt behandling för symtomlindring och för att helt bli av med sin allergi. Flertalet örter kan också användas, samt tillskott med antioxidanter och enzymer.

LÄS MER…

Tester på läkemedel genomförs inte på gravida

2011 mars > måndag, mars-21-2011

I Sverige har vi ett regelverk som gör att alla mediciner måste genomgå kliniska tester innan de får säljas på marknaden. Problemet med dessa tester är att de inte testas på gravida, skriver Dagens Nyheter.

Det bör också påpekas att de flesta tester genomförs på män, eftersom man då inte behöver ta hänsyn till kvinnans menstruationscykel. Utöver det, så kan man också ifrågasätta hur det kan komma sig att en liten smal kvinna skall ta samma dos av ett läkemedel som en stor, stark karl.

Bra exempel på detta är alla receptfria läkemedel, där det visserligen finns en angiven barndos, men annars är samma dos som gäller oavsett om du är stor, liten, smal, överviktig, lång, kort eller kvinna eller man.

Dessa tester borde alltså anpassas, inte bara till gravida kvinnor, utan även till olika individers förutsättningar.

LÄS MER…

Transfetter ger ökade risker för hjärt- kärlsjukdom, cancer och diabetes

2011 mars > måndag, mars-21-2011

Konstgjorda transfetter ökar riskerna för hjärt- kärlsjukdomar samt eventuellt även för diabetes och cancer. I Danmark är transfetter förbjudna sedan 2003 medan man i Sverige har diskuterat ett förbud under en längre tid.

I Sverige har till och med nyckelhålsmärkta produkter fått innehålla upp till 14 procent transfett, vilket är minst sagt anmärkningsvärt.

Nu verkar det dock som att det kommer ett välkomnat förbud mot transfetter.

LÄS MER…

1 2 3 4 9
131 st på 9 sidor
FörstaSista