Rökning snabbar på åldrande och ger sämre hud redan efter en veckas rökning

2011 februari > tisdag, februari-22-2011

Idag röker en miljon svenskar, trots att de sannolikt vet exakt hur farligt det är och att det dessutom påverkar vår hud, vårt hår och vårt inre på ett negativt sätt. Fingrarna är gula,  hostan gör sig påmind och cancerriskerna ökar men trots det, fortsätter rökning att vara en tillåten drog.

Enligt hudprofessor Olle Larkö från Sahlgrenska universitetssjukhuset, kan man som rökare se spår i huden redan efter en vecka. Rökningen aktiverar ett enzym som bryter ner stödvävnaden i huden och endast efter kort tid, syns rynkor och vävnadsskador.  

Cigarettrök innehåller kring 4 000 kemiska ämnen, varav mer än 50 av dessa är cancerframkallande. Idag kopplas ett 40-tal sjukdomar till rökning och rökning gör att du ser äldre ut, blir rynkig och grådassig i huden. Nikotinet minskar cirkulationsförmågan, vilket ökar risker för flertaget sjukdomar.

Källa: Expressen och Hjärt- och lungfonden och Folkhälsoinstitutet

LÄS MER…

Omega-3 kan motverka degenerativ muskelförlust

2011 februari > tisdag, februari-22-2011

Dagligt tillskott av omega-3 fettsyror kan öka produktionen av muskelprotein hos äldre personer, och minska risken för degenerativa muskelförlust , visar ny forskning från en mänsklig studie.

Omega-3 kan motverka muskelförluster i samband med åldrande

Fyra gram omega 3 per dag under åtta veckors tid ger ökad hastighet på proteinsyntesen i muskeln i samband med ökad tillförsel av aminosyror och insulin. Forskningen publicerades nyligen i tidsskriften American Journal of Clinical Nutrition.

Sarcopeni är ett tillstånd som påverkar våra äldre. Det är kopplat till förluster av muskelmassa, minskad styrka och försämrad funktion. I USA påverkas cirka 45 procent av de människor som fyllt 65. En person i 20-årsåldern ska ha muskler som består av upp till 60 procent fettfri massa och detta sjunker till mindre än 40 procent hos en 70-åring.

Source: The American Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.3945/?ajcn.110.005611
“Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial”
Authors: G.I. Smith, P. Atherton, D.N. Reeds, B.S. Mohammed, D. Rankin, M.J. Rennie, B. Mittendorfer

LÄS MER…

Emulsioner kan öka flavonoidernas biotillgänglighet

2011 februari > tisdag, februari-22-2011

Flavonoider används allt mer som stabilisatorer för olje- och vattenemulsioner, vilket kan öka biotillgängligheten i emulsionen, visar ny forskning. 

Studien publicerades nyligen i Journal of Agriculture and Foodchemistry och visar att vanliga livsmedel rika på flavonoider kan fungera som utmärkta stabilisatorer olje- och vattenemulsioner. Detta innebär att de även kan öka biotillgängligheten i en emulsion, så att ämnen transporteras hela vägen til tarmen, såsom man annars eftersträvar genom inkapsling.

Studien genomfördes av forskare från University of Leeds.
Source: Journal of Agriculture and Food Chemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1021/jf1041855
“Particle-Stabilizing Effects of Flavonoids at the Oil-Water Interface”
Authors: Z. Luo, B.S. Murray, A. Yusoff, M.R. A. Morgan, M.J. W. Povey, A.J. Day

LÄS MER…

Barn med magsjukdomar kan få brister på mikronäringsämnen

2011 februari > tisdag, februari-22-2011

En ny studie har genomförts på 30 barn i medelåldern 5 år och med en spridning mellan 2-9 år. Av barnen var 12 flickor och 18 pojkar. Studien visade att barn med intestinala sjukdomar uppvisade mer brister på mikronäringsämnen under intestinal rehabilitering. Regelbunden övervakning av sjukdomsförloppet tillsammans med stark kosttillskottbehandling rekommenderades.

Reference: ”High Prevalence of Multiple Micronutrient Deficiencies in Children with Intestinal Failure: A Longitudinal Study,” Yang CF, Duro D, et al, J Pediatr, 2011 Feb 14; [Epub ahead of print]. (Address: Harvard Medical School, Boston, MA; Center for Advanced Intestinal Rehabilitation, Children’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA).

LÄS MER…

Fikon kan hjälpa mot hjärt- och kärlsjukdom, minska högt blodtryck och motverka fetma

2011 februari > måndag, februari-21-2011

Fikon ingår i mullbärs-familjen och kommer urungligen från Mellanöstern. Turkiet och Grekland är världens största leverantörer samt Kalifornien på tredje plats. Då fikon lätt blir dåliga och ruttnar, så torkas de ofta. Hälsofördelarna är många, då fikon innehåller så mycket som 250 mg kalcium per 100 gram frukt, jämfört med mjölk som bara ger runt 118 mg. Fikon är även rika på magnesium, koppar, järn, fosfor, vitamin A, B1 och B2, mangan och kalium. Frukterna har god förmåga att reglera blodsockernivån, vilket kan hjälpa mot sötsug och blodsockersvängningar.

Fibrerna i fikon kan hjälpa till att minska vikten hos överviktiga på samma sätt som många andra fiberrika råvaror kan göra. Fibrerna binder fett i tarmen och ökar dessutom mättnaden markant. Fibrer hjälper tarmfunktionen, rensar ut skräp i tarmen och motverkar förstoppning. Tänk dock på att fikon är söta och att det är lätt att äta för mycket av torkad frukt, eftersom allt vatten är borta. Det kan vara klokt att tänka på mycket frukternas energiinnehåll var innan de torkades, då de har samma energiinnehåll även när de är torkade, även om de är mindre.  

Fikon har låga halter av natrium, vilket hjälper till att minska högt blodtryck. En annan fördel är att frukterna innehåller omega 3, omega 6 och fenol, som är bra för att motverka hjärt- och kärlsjukdomar. Det höga fiberinnehållet fungerar preventivt mot bröst- och koloncancer.

Fikon kan dessutom hjälpa personer med andningsproblem vid astma och kikhosta (pertussis) samt vid behandling av feber, bölder, abscesser, öronvärk och könssjukdomar.
Fikonlöv kan sänka nivåer med triglyceridnivåer, och förebygger på så sätt, både fetma och hjärtsjukdomar.

På grund av sin sötma, kan fikon användas istället för socker och jag använder ofta det eller dadlar i min matlagning. Hacka dem smått och använd en dl istället för en dl vanligt socker. Du kan göra detsamma med en mosad banan, men i och med att banan är en allergen, så är dadlar eller fikon långt mycket bättre.  

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Syrliga körsbär kan öka musklernas återhämtning efter hård träning

2011 februari > måndag, februari-21-2011

En ny studie publicerades nyligen i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise, som drivs av American College of Sports Medicine. Studien visar att endast små mängder av syrliga körsbär förbättrar musklernas återhämtning hos idrottare efter hårda träningspass.

Forskare från Sport och Exercise Science Research Center vid London South Bank University i Storbritannien gav en portion syrlig körsbärssaft två gånger dagligen till tio vältränade idrottare. Idrottarna fick körsbärssaft från och med sju dagar före ett hårt träningspass och till två dagar efter träningspassets slut. En annan grupp idrottare drack en annan typ av juice som inte innehöll körsbär.

Tjugofyra timmar efter träningen, hade den grupp som drack körsbärsjuice återfått 90 procent av sin muskelfunktion medan kontrollgruppen endast hade återfått 85 procent av muskelfunktionen. Detta kan förklaras med det höga innehållet av antioxidanter i körsbär, vilket motverkar den oxidativa skada som uppstår när musklerna tränas. Eftersom fria radikalbildningen minskar och således oxidationen, så ökar också återhämtningstakten i muskulaturen. 

Läs mer: NaturalNews

LÄS MER…

Övervikt kan öka riskerna för demens och Alzheimers sjukdom

2011 februari > måndag, februari-21-2011

Ny svensk forskning visar på genetiska kopplingar mellan övervikt och Alzheimers. De människor som har en viss gentyp löper tre gånger högre risk för att drabbas av demens jämfört med de som inte har gentypen. Liksom vid andra genrelaterade sjukdomar, så kan risk för insjuknande minska genom en sund livsstil. Det är som bekant, inte generna som aktiverar en sjukdom, utan flera livsstilsfaktorer, såsom stress, kostintag m.m.

Genen som forskarna har funnit heter FTO (fat mass and obesity associated gene) och har tidigare påvisats ha effekt på kroppsvikt samt för ökade risker diabetesrisker. Det är också känt att ökad vikt, kan ge ökade risker för demens och Alzheimers, vilket sannolikt beror på att dessa olika sjukdomar aktiveras och skapas av felaktiga livsstilsfaktorer.  

Studien publicerades nyligen iJournal of Alzheimer’s disease och utfördes av karolinska.  i studien ingick 1000 friska personer över 75 år, som följdes under nio års tid. Hänsyn togs till personernas fysiska aktivitet, kroppsvikt, diabetes och hjärtsjukdomar. Resultatet visade att personer med FTO löpte 50–60 procents högre risk att drabbas av demens än de som inte var bärare av genen. 

Källa: SvD

LÄS MER…

Toxisk belastning och ökad risk för leukemi hos barn

2011 februari > måndag, februari-21-2011

Sedan 1975 har det skett en markant ökning av cancer hos amerikanska barn, då särskilt i form av barnleukemi och hjärncancer. Som jag nämnt tidigare, så finns många kopplingar till de nästintill 100.000 kemikalier som vi har i vårt samhälle. Att endast 5 procent av dessa är forskade på, är minst sagt oroande. Ett stort antal av dessa kemikalier är cancerframkallande samtidigt som de påfestar på leverns reningsfaser och kräver stor insats från vårt immunförsvar. Visst finns det andra orsaker till att cancer utvecklas, det får man inte glömma… MEN… alla dessa gifter är en stor anledning som faktiskt går att påverka själv, genom att rensa kroppen och minska exponering.

Exempel på cancerframkallande ämnen är asbest, formaldehyd, bly, kadmium, trikloretylen och vinylklorid. Till saken hör också att alla dessa ämnen kräver minimal tillsyn från kontrollinstanser. I Sverige är vi inte långt efter och trots att vi te x minskar ner på vår blyanvändning, så finns det inlagrat i våra vävnader.  

Användning av giftiga kemikalier har ökat dramatiskt under de senaste 50 åren, vilket påverkar både vår hälsa, våra djur och vår natur. Många ämnen finns i våra marker där grödorna odlas. Djuren äter av dessa grödor och får inlagrade halter av kemikalier i sin vävnad och tungmetaller i sin fettvävnad. Väldigt utsatta djur är feta fiskar, som har stora halter tungmetaller inlagrade i sitt fett.

I flertalet studier påvisas att alla de kemikalier som finns i en mammas blod, också går över till fostret. Fostret fungerar nästan som ett filter hos mamman och det är också med anledning av det, som en gravid kvinnas allergier kan minska eller nästan helt upphöra. Man kan säga att fostret tar stora delar av smällen. Även om kemikaliebelastning självklart inte är bra för mamman, så har hon organ som trots allt kan rena blodet och arbeta för att konjugera gifterna. Det lilla barnet däremot, har varken utvecklade reningsorgan eller ett immunförsvar som kan stå emot. Detta innebär att barnet är oerhört utsatt och påfrestas oerhört när det påverkas av kemikalier. Dagens genomsnittsbarn är belastad med hundratals kemikalier, redan när de föds.

Till detta kommer även de höga halter av kemikalier och tungmetaller som finns i barnmat, och som är minst sagt oroande. Te x så har man funnit höga halter av kadmium i barnmaten, vilket kommer från odlingar där man använder rötslam från reningsverk som en form av näring. Detta är befängt eftersom det ökar kadmium i både grödorna och i det som grödorna används till. Små barn har dessutom högre upptag av kadmium i tarmen, vilket gör detta ännu mer anmärkningsvärt.  

Förutom att flera av dessa ämnen är cancerframkallande och därmed påverkar fostret som inte har ett immunförsvar som kan stå emot, så påverkas fostret precis under den period då allt skall utvecklas. Det är alltså oerhört stor risk att något ska gå snett och att det inte påverkas mer än det gör, är sannerligen ett naturens mirakel.

Förra årets amerikanska Cancer Panel-rapport gav stark bekräftelse på att exponering för giftiga kemikalier är en viktig och erkänd riskfaktor för cancer, vilket vi känner till sedan länge. Vi har exempel på detta som är mycket konkreta, om man ser på industrin och på människor som arbetar med cancerframkallande material eller ämnen. I USA rekommenderade cancerpanelen att regeringen bör vidta åtgärder omedelbart, om trenden ska kunna vändas. Panelen underströk att det är nödvändigt för kongressen att reformera den misslyckade lagen från 1976 (Toxic Substances Control Act (TSCA)), eftersom brister i lagstiftningen har hämmat Environmental Protection Agency (EPA) från att reglera ordentligt kända och misstänkta cancerframkallande ämnen.

Samma sak har skett OCH sker i Sverige. Vi talar ofta om försiktighetsprincipen, där alla ämnen och allt som vi använder först skall forskas på ordentligt. Trots det så finns det 100.000 kemikalier i vårt samhälle, med endast denna lilla del på 5 procent, som vi har kunskap om. Vi använder dessutom både nanoteknik och GMO friskt, utan att ha en aning om hur det kommer påverka våra kroppar, våra djur och vår natur i det långa loppet. Så med andra ord är försiktighetsprincipen bara en ursäkt för att kunna förhala de ämnen som man av kommersiella skäl inte vill ha ut på marknaden.

Vi behöver bättre regelverk, en försiktighetsprincip som gäller ALLA samt större information till gravida kvinnor och småbarnsföräldrar. Alla föräldrar som vill bli med barn, bör utesluta all exponering av tungmetaller och kemikalier minst ett år innan de blir gravida, samt äta fullständig näring, främst med näring för leverns fas 1 och 2 (te x B-vitaminrk mat). I all mat som de äter bör det vara mycket näring, bra fetter och så lite kemikalier som möjligt.

De bör handlar helt ekologiskt, närodlat, använda rena, naturliga hushållsprodukter och hud- och hårvårdsprodukter samt se över D-vitaminnivåer i blodet, mineralstatus o.s.v. Detta gäller inte bara mamman, utan även pappan. Självklart bör varken mamman eller pappan dricka alkohol och/eller snusa eller röka. De bör inte heller utsätta sig för miljögifter såsom utmed gator och annat. Bästa miljön är på landet eller mindre utsatta stadsområden.  

Mer om kemikalier:
www.kemikalier.eu
Toxic Chemicals and the Rise of Childhood Cancer

LÄS MER…

Omega-3 kan minska depression och ge förbättra åtgärder hos äldre

2011 februari > fredag, februari-18-2011

Dagligt tillskott av omega-3 fettsyror kan förbättra åtgärder vid depression hos seniorer med mild till måttlig depression. Detta visar en ny studie från Iran.

Omega-3 och dess påverkan vid depression har lyfts som en minst sagt kontroversiell fråga, samtidigt som det finns en minst sagt biologisk rimlighet i att omega 3 har dessa effekter. Studien publicerades i Archives of Psychiatry & clinical neuroscience och visade att sex månaders tillskott med 300 mg eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) resulterade i signifikanta förbättringar hos de som led av depression.

Forskare från Norge rapporteras dessutom att regelbunden och långsiktigt intag av omega-3 fettsyror, rika på torskleverolja kan skydda människor från depressionssymptom.

I studien, som publicerades i Journal of Affective Disorders, följdes 21.835 personer i åldrarna mellan 40 och 49 samt 70 och 74 år. Depressiva symtom var 29 procent lägre hos de som fick vanlig fiskleverolja jämfört med resterande testpersoner.

Även en brittisk-iransk studie visar att depressionssymtom sänktes med 50 procent till följd av daglig intag av ett gram EPA. Enligt denna studie, så uppnås samma effekt som den som liknar det antidepressiva läkemedlet fluoxetin. Studien publicerades i Australien och Nya Zeeland i tidningen Psykiatry.

När forskarna gav omega-3 tillskott i kombination med läkemedlet fluoxetin, sänktes depressionen med 81 procent, vilket är ett fantastiskt resultat.

Source: European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience
Published online ahead of print, doi: 10.1007/s00406-011-0191-9
“The effect of low-dose omega 3 fatty acids on the treatment of mild to moderate depression in the elderly: a double-blind, randomized, placebo-controlled study”
Authros: Y. Tajalizadekhoob, F. Sharifi, H. Fakhrzadeh, M. Mirarefin, M. Ghaderpanahi, z. Badamchizade, S. Azimipour

LÄS MER…

Dagligt intag av havtorn kan ha fördelar för hjärthälsan

2011 februari > fredag, februari-18-2011

En översyn av olika studier visar den näringsrika växten havtorn, kan ha viss effekt på hjärtats hälsa. Forskarna som genomfört studien hävdar att det behövs mer studier inom området men att man tydligt ser dess fördelar.  

Denna nya studie visar att en daglig konsumtion av havtorn (minst 28 gram bär eller 5 gram olja per dag) ger positiva hälsofördelar hos människor, särskilt vid kardiovaskulär sjukdom.

Havtorn är en naturlig källa till vitaminer och flera andra bioaktiva ämnen såsom karotenoider och flavonoider. Tidigare studier visar att havtornsbär kan sänka kolesterol, trombocytaggregation, blodtrycket och blodsockret. Denna senaste studie utfördes av Institutet för kardiovaskulär forskning vid University of Manitoba, Kanada och publicerades i Journal of Functional Foods.

Source: Journal of Functional Foods
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.jff.2011.01.001
“Health benefits of sea buckthorn for the prevention of cardiovascular diseases”
Authors: Y.J. Xu, M. Kaur, R.S. Dhillon, P.S. Tappia, N.S. Dhalla

LÄS MER…

Cancerframkallande kemikalier i coca cola och coca cola light

2011 februari > fredag, februari-18-2011

Cola light har länge diskuterats, då främst med tanke på sötningsmedlet ”aspartam” och dess höga sockerinnehåll. Det man dock missar är att cola även innehåller kemikalier som är tillverkade genom att man låter socker reagera med ammoniak och sulfiter vid hög temperaturer. Denna reaktion leder till bildande av 2-methylimidazole och 4-methylimidazole, som båda är kemikalier, kända för att orsaka cancer hos däggdjur. Kemikalierna används för att skapa coca colans bruna färg.

4-methylimidazole (4-MI) kan orsaka cancer hos manliga och kvinnliga möss samt mononukleära leukemi hos honråttor, detta enligt en NTP-studie. Andra NTP-studier har funnit att 2-methylimidazole orsakar levertumörer hos manliga och kvinnliga möss, tyroideatumör hos hanmöss, och precancerösa förändringar på sköldkörteln hos honmöss. Hos råttor orsakade 4-MI en ökad frekvens av tumörer i tyroideafolliklarna hos honråttor och ökad grad av hyperplasi i tyroideafolliklarna hos manliga råttor.

Till detta kommer det faktum att cola dessutom är fyllt med färgämne. och cola innehåller ungefär 200 mikrogram av 4-MI i en halvliters flaska. Det är mer än 12 gånger den tillåtna gränsen enligt det amerikanska regelverket, och det endast i en flaska. Eftersom många människor dricker flera flaskor om dagen, så kan mängderna bli gigantiska. De cancerframkallande riskerna ökar självklart i samma takt som den ökade mängden.

Tidigare diskussionsämnen kring cola och cola light är de negativa hälsoeffekt som uppkommer från fosforsyra, aspartam och majssirap. Nu, med 2-methylimidazole och 4-methylimidazole i bilden, finns ytterligare anledningar till att undvika drycken. Den innehåller dessutom näringsfattig energi och mycket socker, som ökar vår hunger, ger oss dimhjärna och en trött kropp. Mycket socker kan även orsaka diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, sockerberoende och andra sjukdomar.

Du kan undvika 2-MI och 4-MI undvikas genom att dricka ofärgade läskedrycker, men allra klokast är att undvika även dem. I de finns sannolikt andra ämnen som är mindre bra, förutom det höga sockerinnehållet. Ytterligare en faktor är de miljömässiga faktorerna, där vatten eller läsk på flaska bör undvikas i allra högsta grad.
 
Mer om kolhydrater:
www.kolhydrater.org
www.kostkoll.se
www.detox-guiden.se
www.detoxa.nu

Läs mer: NaturalNews

LÄS MER…

Föreningar från bär (antocyaniner) ger lägre risk för Parkinsons sjukdom

2011 februari > fredag, februari-18-2011

Jag har tidigare skrivit om antioxidanternas påverkan på hjärnan och parkinsons sjukdom. Nu publiceras en enorm studie som spänner över flera decennier, där man tydligt ser att människor som äter bär på regelbunden basis, även löper lägre risk att drabbas av parkinsons. Studien publicerades nyligen i tidskriften ScienceDaily.

Studien stödjer de tidigare teorier som anser att flavonoider av polyphenolic typ (en viss antioxidant) har både antiinflammatorisk, anticancer effekt samt kan förebygga och förbättra neurologiska sjukdomar. Flavonoider är sedan länge, kända ha en nervskyddande effekt, då främst de flavonoider som kallas för antocyaniner.

Läs mer: NaturalNews

LÄS MER…

Öka din sömnkvalitet och minska sömnproblem med té på läkepassionsblomma (Passiflora incarnata)

2011 februari > torsdag, februari-17-2011

Genom att dricka en kopp té, gjord på Passiflora incarnata (ofta kallad läkepassionsblomma) , kan du öka din sömnkvalitet med ca fem procent. Detta visar en ny studie som nyligen publicerats i tidskriften Phytotherapy Research.

Passiflora incarnata (läkepassionsblomma) har används traditionellt mot nervositet och sömnproblem. Den är en art i passionsblomssläktet som tillhör familjen passionsblommeväxter. Den växer främst i sydöstra USA men i Sverige kan den odlas som krukväxt.

Studien bestod av 41 friska försökspersoner mellan 18 och 35 år som antingen fick té på Passion Flower (2 gram torkad Passiflora) eller tepåsar med 2 gram torkad Petroselinum crispum (persilja). Slutsatsen från studien var att testpersonerna upplevde ökad sömnkvalitet. Forskarna säger således att Passiflora incarnata kan vara ett lönsamt alternativ för att hantera mild sömnlöshet och nervositet (Dr Russell Conduit, Handelshögskolan i psykologi och psykiatri vid Monash University, Australien).

Omkring en tredjedel av världens befolkning lider av olika grader av sömnlöshet. Problemet i många fall är att traditionella lugnande örter, så som passionsblomma (Passiflora inkarnerade), som för närvarande används för att underlätta sömnproblem men då helt utan vetenskapligt stöd för deras effekt och säkerhet hos människan. Studier, liknande den som publicerats ovan är därmed oerhört viktiga.

Mer om sömn och sömnproblem: www.somn-skolan.se

Source: Phytotherapy Research
Published online ahead of print, doi: 10.1002/ptr.3400
“A Double-blind, Placebo-controlled Investigation of the Effects of Passiflora incarnata (Passionflower) Herbal Tea on Subjective Sleep Quality”
Authors: A. Ngan, R. Conduit

LÄS MER…

Spirulina förbättrar immunförsvaret hos seniorer

2011 februari > torsdag, februari-17-2011

Dagligt tillskott av spirulina kan stärka immunförsvaret hos seniorer och förebygger anemi som framkommer i samband med åldrande, visar en ny studie från UC Davis och Cyanotech.

Spirulina kan öka immunförsvaret och motverka blodbrist, enligt studien som genomfördes under tolv veckor. Spirulinatillskott associerades med förbättrade vita blodkroppar, mer styrka i immunsystemet och äldre kvinnor rapporterades reagera snabbare. Resultatet publicerades i tidsskriften Cellular & molekylar immunology.

Spirulina är en blågrön alg, rik på protein, aminosyror, fytonäringsämnen, järn, antioxidanter och B-vitaminer.

Source: Cellular & Molecular Immunology
Published online ahead of print, doi:10.1038/cmi.2010.76
“The effects of spirulina on anemia and immune function in senior citizens”
Authors: C. Selmi, P.S.C. Leung, L. Fischer, B. German, C. Yang, T.P. Kenny, G.R. Cysewski, M.E. Gershwin

LÄS MER…

1 2 3 4 7
92 st på 7 sidor
FörstaSista