Exponering från DDT under graviditet, kan ge överviktiga barn!

2010 oktober > söndag, oktober-17-2010

Nedbrytningsprodukter från DDT verkar vara ett ”obesogen” hos ungdomar med normalviktiga mammor. En fjärdedel av de barn som föddes av kvinnor med relativt höga koncentrationer av en DDT-nedbrytningsprodukter i blodet, växte ovanligt snabbt under det första levnadsåret. Detta visar en ny studie som kopplar DDT till överviktsproblematik. 

Ett flertal andra studier visar dessutom att barn som växer mycket under sitt första år, också kan öka sin vikt mer än normalt, under restrerande delen av sin uppväxt.

Barnen i den nya studien vägde inte mer än normalt vid födseln och deras mammor var också normalviktiga, vilket är viktigt eftersom barn till överviktiga och feta kvinnor ibland genomgår snabb tillväxt under graviditeten och första levnadsåret.

Den spanska studien innehöll 500 kvinnor att delta, och påbörjades i den första trimestern av graviditeten. Blod samlades in och analyserades för förekomst av flera vanliga klorerade långlivade föroreningar såsom DDT, dess nedbrytningsprodukt DDE, hexaklorbensen (ett numera förbjuden svampmedel som fortfarande kan finnas som biprodukt från tillverkning av andra klorerade föreningar), beta-hexachlorohexane (en förorening från insektsmedel), och flera polyklorerade bifenyler (vätskor som används som elektriska isolatorer). De flesta av barnen är 4 år gamla och forskarna har som avsikt att fortsätta följa barnen även framöver.

DDT visade sig ha den koppling som forskarna sökte, och resultaten visar att barn till normalviktiga mammor som hade förhöjda nivåer av DDE löpte dubbelt så stor risk att växa snabbt under de första 6 månaderna. Detta till skillnad mot  barn födda av de minst utsatta kvinnorna (med lägre DDE koncentrationer). Vid 14 månaders ålder hade de barn som exponerats av DDE i livmodern fyra gånger så stor risk att bli överviktiga.

Detta är en översättning. För att läsa hela artikeln: Organic Consumers

LÄS MER…

Zinkbrist, zink-tillskott och zink för hud, immunförsvar, diabetes och PMS!

2010 oktober > söndag, oktober-17-2010

Jag får många frågor om zink, och tänkte skriva några ord om det. Zinkbrist är relativt vanligt, främst eftersom koppar undertrycker mineralet vilket kan ge oss brister men även på grund av dagens höga stress. Koppar kan ligga högt om man har egen brunn eller på vissa ställen i Sverige såsom utmed västkusten.

Zink, PMS och högt koppar

I samband med högt koppar, syns även högre antal diabetesfall och/eller problem med immunförsvaret. Höga nivåer av koppar, kan dessutom ge svåra menssmärtor, mer blödning och PMS till skillnad mot låga nivåer av koppar, som snarare ger lite mens och frånvaro av PMS. Kvinnor med kopparspiral, bör således öka sitt intag av zink OM de skall ha spiralen kvar. Detta särskilt om deras nivåer av koppar är så höga, så att de får problem med mycket huvudvärk, blödningar och smärta.

Zink vid hudproblem och diabetes typ 2

Det finns teorier om att zink inverkar vid vårtor eller hudproblem, eftersom zink är en viktig del i hudens och immunförsvarets motstånd. Eventuellt, så skulle vårtor kunna uppstå på grund av den zinkbrist som barn kan få när de växer mycket. Vid tillväxt förbrukas mycket zink och det är också zink som ingår i kroppens förmåga att stå emot virusinfektioner.

Barn med virusinfektioner eller vårtor, kan således undersökas för låga halter zink, särskilt om barnet dricker vatten ur egen brunn. Samma sak gäller diabetes typ 2 som kan uppstå hos barn, när koppar ligger högt, eftersom zink inverkar i blodsockerregleringen, via cellernas receptorer.

Höga nivåer av LDL-kolesterol och zinkbrist

För lite zink kan även ge högre halter av det ”onda” LDL-kolestrolet och lägre halter av det ”goda” HDL-kolestrolet. Sannolikt så beror detta på att socker som cirkulerar runt i blodbanan, görs om till LDL-kolesterol. Detta är en av anledningarna till höga halter LDL-kolesterol, dvs en kombination av låt zink och högt blodsocker. Särskilt vanligt med låga halter av zink kan ses hos män, eftersom spermier tillverkas av zink (1/2 mg zink i 1 ml sädesvätska). En annan vanlig bristorsak är stress.

Mätning av zinkbrist och zink i vävnaderna

Ett förslag kan vara att mäta kroppens zinkdepåer via hårmineralanalys, eftersom det visar vad som lagras in i vävnaderna, snarare än vad som finns i blodet. Blodet kämpar hårt för att behålla rätt balans mellan zink och koppar, vilket kan innebära att vävnaderna töms och till slut är helt urlakade. Ett kosttillskott kan därför vara värt att testa, men det kan vara klokt att testa nivåerna i vävnaderna först.

Man bör aldrig ta ett tillskott utan att först undersöka alla mineraler i förhållande till varandra, eftersom varje mineral och vitamin arbetar tillsammans eller emot flera andra näringsämnen. Dessa kallas för synergister om de samarbetar och antagonister om de motverkar varandras funktioner.

Källor med zink och zink-tillskott

För att återgå till zink, så finns mineralet i skaldjur, tofu, vetegroddar, bönor, nötter, kärnor och frön. Alla människor, djur och växter behöver zink, främst för stimulans av hormoner och enzymer. Eftersom det inverkar i cellernas förmåga att utnyttja glukos, så försämras kolhydratomsättningen i takt med att zinkbristen ökar. Det kan hämma antibiorika och vissa NSAID-läkemedel, men tillskott kan då tas två timmar efter eller före annan medicinering. Ett exempel är att tillskott av zink kan tas till lunch om antibiotika tas morgon eller kväll.

Zink, hudproblem och som solskydd

Zink har en uttorkande, sammandragande effekt som ofta kan hjälpa dålig och irriterad hy. Det verkar också antibakteriellt, vilket passar bra vid acne, eksem eller vid lättare brännskador från te x för mycket sol. Tänk på att det är uttorkande och använd hellre kokosolja, om du har torr, flagig och/eller narig hy. Om du blandar din egen solkräm, så kan du med fördel basera den på zinkrika ingredienser eftersom zinksalva reflekterar tillbaka solens strålar. Här finner du recept på egen, hemmagjord: Giftfri solkräm

I vanliga solkrämer kan zink kombineras med titandioxid så att de tillsammans bryter solensstrålarna. I mina recept har jag inte använt titandioxid, då det diskuteras om det kan ge cancerrisk, dvs är cancerogent. Titandioxid används för att göra saker vita, i tex läkemedel eller i solkräm och är ett fast vitt ämne med mestadels . Renheten aluminiumhydroxid och kisel. Använd hellre zinksalva, som både har skyddande och vårdande egenskaper för både UVA- och UVB-strålning.

Zink och överdosering

Oavsett hur bra en mineral är för olika funktioner i kroppen, så bör du aldrig överdosera. Vid höga nivåer av zink, så minskar förhållandet till koppar, vilket kan ge problem eftersom koppar är nödvändigt för exempelvis syresättning av blodet. Koppar verkar även som en antioxidant och för lite koppar kan ge kopparrelaterad anemi eller gråhårighet, dvs att hårets pigment (färg) minskar.

LÄS MER…

Nyheter inom biobränslen och miljöbilar!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

Ökning av miljöbilar under september 

I september registrerades 11 085 miljöbilar, vilket motsvarar 42,8 % mot de 37,8 % som registrerades i september 2009. Mest registrerade bilar var Kia Cee’d Eco (diesel), Volvo V50D (diesel), Volvo V70 DrivE (diesel), Volvo V70 Flexifuel (E85) och Saab 9-3 Biopower (E85). 44,7 % var diesel, 26,6 % etanol, 20,2 % bensin, 3,8 % hybrid och 4,7 % gas. (Källa: BilSweden)
 
Bensinförsäljning september

Bensinförsäljningen i augusti 2010 var 420 600 m3, vilket innebär en minskning på 5 % jämfört med augusti 2009. Januari-augusti såldes 3 086 500 m3 vilket är en minskning på 7 %.

Stockholm stad´s elbilsupphandling avslutad

Pilotfasen av Stockholms stads och Vattenfalls elbilsupphandling är avslutad, och de som har beviljats anslag är te x Örebro kommun, Dagens Nyheter och Öresundskraft.

Ökning av biobränslen

Från 1 januari 2011 ska alla biobränslen som säljs i Norge uppfylla hållbarhetskrav, med skydd för biologisk mångfald. Detta höjs till 50 % år 2017. Från 1 juli 2011 ska 5 % av alla fordonsbränslen vara biobaserade. 

Biobränsleanvändningen i transportsektorn ökade 18.7% under 2008-09, jämfört med 30.3% 2007-08 och 41.8% året innan. 2009 stod biobränslen för 4 % av EU:s transportbränslen (Källa: EurObserver)
 
EU-kommissionens Joint Research Centre har publicerat en ny rapport om biobränslens indirekta markanvändning, ”Biofuels: a New Methodology to Estimate GHG Emissions from Global Land Use Change”.

Bidrag till elbilar, ladddhybrider och vätgasbilar

Från januari 2011 får brittiska köpare av elbilar, laddhybrider och vätgasbilar ett bidrag på 25 % av bilens kostnad, vilket kan bli upp till GBP 5000. I Kalifornien är målet högt, med en miljon laddhybrider på 35 % förnybar el som mål. I Kanada ska all bensin innehålla 5 % etanol, och all diesel 2 % biodiesel from år 2011.

Amerikanska naturvårdsverket rapporterar nu att även bilar som är äldre än 1994, kan köras på 15 % etanol (E15). Tidigare gällde rekommendationen årsmodell 2001 och yngre. 
 
Globala satsningar inom miljöbilar och biobränslen

Columbia, South Carolina, USA, har ett nytt projekt för att öka möjligheter för biodiesel. De har valt att samla in använd matolja som omvandlas till biodiesel, och som sedan köps tillbaka av staden B20. Detta kan sedan användas till dieselfordon. Och i Tennessee har amerikanska Pulaski fått offentliga p-platser med soldrivna elbilsladdare, vilket är de första i sitt slag.   
 
Brasiliens etanolproduktion når 64 mdr l 2019 jämfört med 26 mdr l2010 (Källa: Brasiliens energidepartement). I Lima ökar antalet gasbilar till 105 000 innan årets slut och i Kina investerar man 2.8 mdr USD på elbilsutveckling och laddstationer som skall stå klart år 2012.
 
I Afghanistan börjar man göra biodiesel av frön från opiumvallmo, medan Vietnamn främst använder energiproduktion baserad på cassava, kokosnöt, sesam, jordnöt, jatropha och fiskfett. Dessa råvaror används för etanol- och biodieselproduktion. Under hösten påbörjas tillverkning av sockerrörsetanol i Kina och i Australien beräknas Etanol öka 350 milj. l till 910 milj. l, medan biodiesel ökar till 609 milj. l 2015 jämfört med 286 milj. l 2010.

Amsterdam har påbörjat kommersiell produktion med biobränslen baserade på matolja och animaliska rester och i Holland är företaget Opgewekt först med att sälja biodiesel från jatropha.

Bilföretagens påbörjade och kommande miljösatsningar

Alla Saab´s dieselversioner av 9-3 SportSedan är nu miljöbilsklassade och nu lanserar företaget sina prototyper på 70 eldrivna 9-3. Volvo satsar på sin eldrivna C30 och deras tidigare aviserade dieselhybrid är lagt på is för tillfället. Däremot, så lanseras deras V70 utan etanol och snåldieslar under 2011.

Volvo PV är en av nio deltagare i ett internationellt materialutvecklingsprojekt som med EU-stöd har utvecklar ett kompositmaterial av kolfiber och polymerblandning som kan lagra och ladda mer energi, till och med snabbare än konventionella batterier. Materialet kan användas i bilens kaross och gör bilen upp till 15% lättare.

BMW hyllas för sin miljöstrategi för sjätte året i rad och är enligt DJSI, grönast och mest miljövänlig i sin teknik.

Ford har påbörjat produktion av biodiesel från alger,och i höst påbörjas tillverkning av Mercedes eldrivna A-klassbilar.

Smart och Mini satsar på varsin modell av en eldriven scooter. Scootern drivs med litiumbatterier.

I dagarna lanserade Fisker den första fabriksbyggda Karma laddhybriden, tillverkad av finska Valmet och enligt Road & Track har Porsche 911, Audi S5 och eldrivna Tesla Roadster de högsta andrahandsvärdena bland sportbilar.

Hyra av bilbatteri kan minska priset på elbilar

Tjänstebilsfakta rapporetar att uthyrning av elbilsbatteriet kan halvera merkostnaden för användaren, istället för att batterikostnaden ska bakas in i priset.

Gotland och Gävle, först med gasmackar

På Gotland har man fått sin första gasmack, med biogas från Visby reningsverk. Även Gävle har  en gasmack och flera liknande projekt är planerade. Skåne är bäst i Sverige på att producera biogas och på Chalmers och Lunds Universitet testar man nu etanolproduktion från majskolvar, blad och stjälkar, vilket tillsammans med nya jästsorter kan öka produktionen med upp till 40 %.

Snart verklighet: Bil, som tar sin energi från vägens material

På Karlsruhes yrkeshögskola bygger eleverna en elbil som får sin energi från vägens material. Med anledning av det, så behövs inga batterier, bilen blir mycket lättare och tillåter även en mindre motor. Hos flera företag tillverkas även batterier, drivna med magnetfält.

Källa: Naturvårdsverket, Tesla, Gröna Bilister, Miljöpartiet

LÄS MER…

Dagligt intag av grönsaksjuice kan ge bättre hjärthälsa och lägre blodtryck!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

En studie som publicerades i Nutrition Journal visar att grönsaksjuice kan vara ett effektivt sätt för att öka grönsaksintaget hos friska vuxna. En kost rik på grönsaker associeras med lägre risker för olika hälsoproblem såsom hjärtsjukdomar.

Studien utfördes på Science Lab vid University of California, Davis, där man undersökte om grönsaksjuice kan vara ett praktiskt sätt för att överbrygga klyftan mellan befintliga kostråd och grönsaksintaget. Syftet var även att se hur grönsaksjuicen kan påverka hjärt-och kärlhälsa.

90 frivilliga personer erhöll ett par glas juice dagligen under 12 veckors tid och ombads att följa Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. Detta dagliga intag av grönsaksportioner med och utan grönsaksjuice visade på både bättre hjärthälsa, detta inkluderat lägre blodtryck.

Tänk dock på att detta gäller grönsaksjuice som är pressad i råsaftcentrifug. Köp inte juice som har hettats upp under tillverkling och/eller som har tillsatser eftersom detta påverkar näringen i juicen. Drick gärna grönsaksjuice och bärjuice, men undvik fruktjuice eftersom det det ökar ditt blodsocker och bryts ner i levern (fruktsocker bryts ner till 20% i levern, vilket påverkar lever och gör att energin lagras in som fett)

Source: Nutrition Journal
The use of a commercial vegetable juice as a practical means to increase vegetable intake: a randomized controlled trial
Authors: Sonia F Shenoy, Alexandra G Kazaks, Roberta R Holt, Hsin Ju Chen1, Barbara L Winters, Chor San Khoo, Walker SC Poston, C Keith Haddock, Rebecca S Reeves, John P Foreyt, M Eric Gershwin and Carl L Keen

LÄS MER…

Extrakt från tallbark kan lindra tinnitus!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

Dagligt tillskott av tallbark-extrakt kan lindra tinnitus, visar en ny studie som ger hopp till de över 15 miljoner amerikaner som idag lider av tinnitus och ser det som ett allvarligt problem. I Europa finns oerhört många människor med grader av tinnitus, och det är mycket vanligt hos de som arbetar i bullriga miljöer.

Studien publicerades i tidskriften Panminerva Medica, får som visade att Pycnogenol kan förbättra blodflödet till innerörat och därmed lindra tinnitus.

I studien ingick 82 patienter i åldern mellan 35 och 55. Deltagarna fick mellan 100 och 150 milligram av tillskott Pycnogenol.

Source: Panminerva Medica
Volume 52, (2 Suppl 1), Pages 63-68
“Improvement in cochlear flow with Pycnogenol in patients with tinnitus: a pilot evaluation”
Authors: M.G. Grossi, G. Belcaro, M.R. Cesarone, M. Dugall, M. Hosoi, M. Cacchio, E. Ippolito, P. Bavera

LÄS MER…

Bisfenol A officiellt förklarad giftigt av Kanada!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

Kanada är det första landet i världen som går ut med en deklarering av bisfenol A (BPA) som ett giftigt ämne. Enligt Kanadas riktlinjer medför Bisfenol A,  risker för både människors hälsa och miljön.

Tillkännagivandet är officiellt uttalat från det kanadensiska hälso- och miljöministerier och bekräftar att Bisfenol A har lagts till förteckning 1 i den kanadensiska miljöskyddslagen, 1999 (CEPA 1999).

Kanada är ofta långt framåt inom hälsosektorn och har bland annat deklararet att deras befolkning ges D-vitamin mot influensa istället för vaccin.

Kanske skulle flytta dit…?

LÄS MER…

Multivitamin kan minska risk för hjärtinfarkt hos kvinnor!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

Kvinnor som intar dagligt tillskott av multivitaminer kan löpa minskad risk för hjärtinfarkt, visar ny forskning. Studien publicerades i American Journal of Clinical Nutrition. 

Forskarna tittade på hur multivitaminer kan förknippas med hjärtinfarkter hos kvinnor som är friska från hjärt-kärlsjukdomar. De konstaterade att den minskade risken för hjärtinfarkt, blev mer och mer påtagling, desto längre användning kvinnorna hade.

Source: American Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.3945/ajcn.2010.29371
“Multivitamin use and the risk of myocardial infarction: a population-based cohort of Swedish women”
Authors: S. Rautiainen, A. Åkesson, E.B. Levitan, R. Morgenstern, M.A Mittlemanand A. Wolk

LÄS MER…

Fosfolipider kan minska risk för fetma, visar ny studie på möss!

2010 oktober > fredag, oktober-15-2010

Komplettering av kosten med fosfolipid fosfatidylinositol kan ha en fettminskande effekt då det ändrar genuttrycken i levern, visar en ny studie med möss.

Resultatet publicerades nyligen i Journal of Agricultural och Foodchemistry. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas antalet överviktiga människor öka till 1,5 miljarder till år 2015. Vårdkostnaderna av detta kommer att kosta kring 117.000.000.000 $ per år enbart i USA.

Enligt studien, så undertrycker fosfatidylinositol denna viktökning, iallafall hos djur. Tillskottet minskade även kolesterolhalterna i blodet.

Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Published online ahead of print, Articles ASAP, doi: 10.1021/jf102075j
“Anti-obesity Effect of Phosphatidylinositol on Diet-Induced Obesity in Mice”
Authors: K. Shimizu, T. Ida, H. Tsutsui, T. Asai, K. Otsubo, N. Oku

LÄS MER…

40 sorters råmaterial behövs till en mobiltelefon!

2010 oktober > torsdag, oktober-14-2010

Visste du att det går åt 40 olika råmaterial för att göra en mobiltelefon. Exempel på råmaterial kan vara tantal, litium eller kobolt. Dessa är en brist idag och kan vara mindre lätta att finna.

Datorer och tv-skärmar innehåller samma metaller som mobiltelefonerna, men en dator innehåller ca. 60 olika råmaterial varav flera av dessa inte finns i Sverige eller Europa.

Kina producerar 95 % av de sällsynta jordartsmetaller som användas för handburen konsumentelektronik. Sydafrika producerar 79% av allt rodium som används till bilkatalysatorer.

Källa: EU-kommissionen

LÄS MER…

Sveriges konsumenter och Råd & Rön delar ut pris för Årets blåslampa!

2010 oktober > torsdag, oktober-14-2010

Är så glad, tacksam och ödmjuk över dagens nyhet att jag är utvald som finalist till Sveriges Konsumenters pris, Årets Blåslampa. Det är helt fantastiska medtävlande som är utvalda övriga finalister och det är en stor, stor ära att få dela finalistplatserna med eldjsjälarna Mats-Eric Nilsson och Stefan Jarl.

Läs mer: Finalister i konsumentpriset

LÄS MER…

Ny teknik för nano-emulsioner, för läkemedel, livsmedel och dryck!

2010 oktober > onsdag, oktober-13-2010

Amerikanska forskare har utvecklat en teknik för att producera nano-emulsioner för livsmedel och drycker. I studien som tekniken utgår ifrån, som publiceras i tidskriften Food hydrokolloider, rapporterades en förbättrad strategi för optimal produktion av öppna, livsmedelsklassade nano-emulsioner, som hade högenergisk microfluidization.

Det finns en stark intresse för mat och andra industrier inom användning av nano-emulsioner som leveranssystem för icke-polära funktionella komponenter, såsom lipofila bioaktiva lipider, droger, smaker, antioxidanter och antimikrobiella medel”, skrev forskarna från Institutionen för livsmedelsvetenskap vid University of Massachusetts.

Nano-emulsioner ökar inom livsmedelsindustrin och dryckesvaruindustrin främst på grund av sina värdefulla egenskaper, inkluderat hög inkapslingsförmåga, som ger ökad biotillgänglighet och hög fysisk stabilitet.

Source: Food Hydrocolloids
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.foodhyd.2010.09.017
“Formation of Nanoemulsions stabilized by Model Food-Grade Emulsifiers using High Pressure Homogenization: Factors Affecting Particle Size”
Authors: C. Qian, D.J. McClements

LÄS MER…

Nytt öppet forum för företag som arbetar med Stevia!

2010 oktober > onsdag, oktober-13-2010

Nu har de första uppgifterna kommit från det nybildade Internationella Stevia rådet (ICS) som har som uppgift att sammanställa gemensamma metod för att fastställa stevians, steviol glycosidernas, renhet, och utarbeta en ordlista som kan hjälpa producenten och konsumenten.

Bildandet av ICS tillkännagavs igår, och är ett öppet forum för företag som bearbetar och / eller tillverkar och marknadsför produkter med Stevia, i enlighet med JECFA renhet av steviol glykosider. De ursprungliga medlemmarna är Cargill, Corn Products, GLG Life Tech, Morita Kagaku Kogyo, PureCircle, Sunwin, Sweet Green Fields, SweetLeaf Sweeteners, Sciences Europa med flera.

Stevia har rönt stort intresse som sötningsmedel under de senaste 2 åren och anses idag vara ett av de mest intressanta sötningsmedel som finns på marknaden. Stevia är en energifattig bladväxt med en fräsch sötma. Nackdelen med Stevia är den bittra eftersmaken som finns hos bladet och bitterheten som gör den mindre lämpligt för upphettning. Med anleding av det, genmanipuleras Stevia, för minskad bitterhet och ökad sötma.

LÄS MER…

Extrakt från passionfruktens skal kan förbättra artros och knähälsan!

2010 oktober > onsdag, oktober-13-2010

Extrakt från passionsfruktens skal kan minska smärta och stelhet hos människor som lider av knäartros, visar en ny randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie.

Studien publicerades nyligen i Nutrition, där forskare från Iran, USA och Nya Zeeland rapporterade att 60 dagar med tillskott av extrakt från passionfruktskal minskade smärtan och stelheten i knäna med cirka 18 procent.

Extraktet fungerar anti-inflammatoriskt, som ett antioxidationsmedel och som en MMP-hämmare

Source: Nutrition Research
Volume 30, Pages 601-606
“Oral intake of purple passion fruit peel extract reduces pain and stiffness and improves physical function in adult patients with knee osteoarthritis “
Authors: R. Farid, Z. Rezaieyazdi, Z. Mirfeizi, M.R. Hatef, M. Mirheidari, H. Mansouri, H. Esmaelli, G. Bentley, Y. Lu, Y. Foo, R.R. Watson

LÄS MER…

Resveratrol visar metabola fördelar för överviktiga..!

2010 oktober > måndag, oktober-11-2010

Dagligt intag av resveratrol, en substans som finns exempelvis i rött vin, kan förbättra metabola profiler hos de personer som lider av fetma, visar en ny dansk studie. Det bör dock påpekas att resveratrol är en antioxidant och växtpolyfenol som sitter i druvans skal.

Du kan alltså få i dig resveratrol utan att det behöver vara via vin, vilket är viktigt att ta hänsyn till för andra funktioner i kroppen såsom levern. Du erhåller samma effekt om du äter röda druvor, men slipper även alkoholen och den energi som den ger. Tänk gärna på att upptaget kan öka genom att du tuggar druvan ordentligt, så att du verkligen får ut de verksamma ämnen som verkar antioxiderande.  

Resveratrol verkar som ett försvar i växten, för att den skall klara sig från bakterier och svampar. Växter med resveratrol anses verka virushämmande, antiinflammatoriskt, cancerhämmande samt ha en anti-aging effekt.

Den danska studien publicerades nyligen i Journal of Obesity, där forskare från Århus universitet rapporterade att resveratrol förändrade produktionen av de ämnen som kallas adipokines från mänskliga fettceller, och även hade en antiinflammatorisk verkan.

Source: International Journal of Obesity
Volume 34, Pages 1546-1553; doi:10.1038/ijo.2010.98
“Anti-inflammatory effect of resveratrol on adipokine expression and secretion in human adipose tissue explants”
Authors: J. Olholm, S.K. Paulsen, K.B. Cullberg, B. Richelsen, S.B. Pedersen

LÄS MER…

Tillskott med sojaisoflavoner kan gynna barn som genomgår kemoterapi eller strålning!

2010 oktober > måndag, oktober-11-2010

En pilotstudie som utförts på barn med cancer visar att de barn som genomgår kemoterapi och/eller strålning, visar bättre resultat om de får tillskott med sojaisoflavoner från 8 mg genistein, då dessa kan ge förebyggande effekter mot toxicitet.

Nio behandlingscykler med kemoterapi genomfördes utan genistein och 57 cykler med isoflavonen genistein. Genisteintillskottet var förenat med reduktion av myelosuppression, mukosit och infektioner. Myelosuppression är en vanlig biverkan som uppkommer vid behandling med cellgifter, på grund av att benmärgen drabbas och mängden vita blodkroppar minskas. Myelosuppression kan alltså öka infektionskänsligheten markant. Mukosit är sår som uppstår på munslemhinnan och som är vanligt förekommande vid cellgiftsbehandling och som kan vara mycket smärtsamt.

Patienter som givits tillskott med genistein rapporterade även minskad smärta och diarré, särskilt under den tid då de genomgick strålning av buken.

”Övriga kliniska undersökningar på sojaisoflavoner som tillskott till pediatriska patienter med cancer, och som får kemoterapi eller strålning bör bedrivas, säger forskarna.

Reference:”Soy isoflavones ameliorate the adverse effects of chemotherapy in children,” Tacyildiz N, Kucuk O, et al, Nutr Cancer, 2010; 62(7): 1001-5. (Address: Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey).

LÄS MER…

1 2 3 4 6
88 st på 6 sidor
FörstaSista