Rekommendationer av selen… Tillskott av selen kan minska risk för högt blodsocker och diabetes hos män!

2010 april > torsdag, april-1-2010

En ny fransk studie, visar att höga halter av selen minskar risk för onormalt högt blodsocker, en försämrad ämnesomsättning samt kan ge skydd mot diabetes,.

Mineralämnenas nivåer påverkade inte på samma sätt hos kvinnor, enligt studien som publicerades i  ”Nutrition & Metabolism”.

”Studien har identifierat det optimala intervall av selen som behövs för att minimera potentiella negativa effekter på glukosmetabolismen och därmed verka förebyggande för typ 2-diabetes”, skriver forskarteamet och dess forskningschef Tasnime Akbaraly (Universitetet i Montpellier).  ”Detta kan öka intresset i nyttan av att ta selen som tillskott.

Studien är av större betydelse i Europa (och främst Sverige) där selennivåerna i jorden har sjunkit avsevärt samt sedan EU införde avgifter på import av vete från USA, där marken är rik på selen.  Det genomsnittliga intaget av selen i Storbritannien har minskat från 60 till 34 mikrogram per dag, vilket har bidragit till berikning av odlingsjord från selenrikt gödselmedel. Selenberikat gödningsmedel används även i exempelvis Finland.

Det europeiska rekommenderade dagligt intaget av selen (RDI) är idag 65 mikrogram och den rekommenderade övre gränsen för intag av selen ligger på hela 300 mikrogram per dag. Selenbrist är även vanligt vid sköldkörtelproblematik, då selen ingår i konverteringen mellan sköldkörtelhormonen T4 och T3. Detta går att tyrosin (T), jod och selen är mycket viktig näring i tillverkning av våra sköldkörtelhormon.

Läs mer om detta: Under- och överfunktion i sköldkörteln

Källa: Nutrition & Metabolism
18 mars 2010, 7:21
”Plasma selen och risken för dysglycemia i en äldre franska befolkningen: Resultat från den tilltänkta Epidemiology of Vascular Åldrande Study”
Författare: T.N. Akbaraly, J. Arnaud, M.P. Rayman, I. Hininger-Favier, A-M. Roussel, C. Berr, A. Fontbonne
Den fullständiga studien finns här.
http://www.nutritionandmetabolism.com/content/pdf/1743-7075-7-21.pdf

LÄS MER…

Flavonoiderna Naringenin och Hesperidin kan motverka inflammationer, sänka blodtrycket, öka muskeldensiteten samt skydda mot septis!

2010 april > torsdag, april-1-2010

Flavonoier har varit på tapeten en tid men eftersom inte alla vet vad flavonoider är, så tänkte jag ge en kort förklaring. Flavonoider är beteckningen för kemiska föreningar som bland annat fungerar som antioxidanter, finns i grönsaker, kakao samt i äggets gula då det ingår i riboflavin och B2-vitamin. Liksom grönt, rött, lila och orange, så är gul en viktig färg att äta av och i just denna gula färg, hittar du flavonoiderna.

Naringenin är en flavonoid som fungerar som en antioxidant i kroppen, då den motverkar överskott på fria radikaler. Det bör påpekas att fria radikaler bla behövs för att våra muskler skall dra ihop sig (kontrahera). Fria radikaler är alltså inte bara negativa, såsom de ofta lyfts fram i mediasammanhang utan har en funktion. Däremot, så bidrar dagens påverkan från höga avgaser, miljögifter, tillsatser, stress, dålig sömn m.m. till att andelen fria radikaler är på tok för hög och därmed ger inflammatoriska tillstånd i våra kroppar.   

Naringenin är den dominerande flavonoid som återfinns i grapefrukt och har påvisats minska oxideringsskador (nedbrytningsskador) på DNA. En forskningsstudie visar att skador på DNA minskar med upp till 24% på mycket kort tid. Naringenin i grapefruktjuice har även en hämmande effekt på P450- isoenzymet CYP1A2 och minskar produktionen av hepatit C-virus (infekterade hepatocyter dvs: leverceller) i utförd forskning och cellodling.

Detta förklaras närmast från de förmåga om Naringenin har att hämma utsöndring av cellernas lipoprotein. I forskning ses att Naringenin även sänker även plasma och kolestrol i levern genom att undertrycka HMG-CoA och ACAT hos råttor som utfodrats med hög kolesterol. Du finner flavonoiden i tex: grapefruit, apelsiner och tomater. Naringenin-7-glukosid har mindre biotillgänglighet än aglycol.

Hesperidin är en flavonoid som främst finns i citrusfrukter, som medverkar i växternas naturliga försvar samt i människans blodkärlssystem. Namnet härstammar från den grekiska mytologin och Hesperiderna. Forskning visar att hesperidin minskar kolestrol, sänker blodtrycket, har en anti-inflammatorisk effekt, minskar förlust av bendensitet samt har skyddande effekt mot sepsis. Sepsis är en medicinsk term för reaktioner vid en infektion dvs: Systemiskt Inflammatoriskt Respons Syndrom (SIRS) som utlöses av infektionen.

LÄS MER…

Magnesiumbrist kan ge ökat chokladsug

2010 april > torsdag, april-1-2010

En ny studie visar att många människor mår bra att choklad och upplever att tillvaron är långt mycket lättare med choklad i kroppen. I studien lyfter de fram en teori om att chokladen i sig orsakar denna känsla och att det är därför som man har sug efter choklad MEN den största orsaken till chokladsug är nästintill alltid brister på magnesium. Choklad är en oerhört magnesiumrik källa och de flesta av oss har brist på dettta mineral, då det lätt förstörs i dagens matindustri.

De källor som dessutom innehåller magnesium, såsom gröna grönsaker, odlas ofta för kort tid och skördas/plockas innan de har mognat klart, vilket minskar mineralinnehållet. Mineralerna kommer i sluttampen av en odlingsprocess, vilket gör den naturliga odlingen ännu viktigare. Magnesium ingår dessutom i uppbasningen i kroppen, detta tillsammans med sin samarbetspartner Kalcium. Vid försurning i kroppen, så arbetar dessa mineraler oerhört hårt för att hålla PH-värdet på en basisk nivå och när de tar slut, så uppstår en naturlig brist.

Det, tillsammans med att choklad aktiverar vårt belöningssystem, gör att vi ofta sugna på choklad, eftersom den är rik på magnesium. Samma tillstånd kan uppstå hos en gravid kvinna som har mineralbrist, och då blir sugen på jord.

LÄS MER…

Flavonoider i apelsin kan skydda kroppen från triglycerider efter intag av en fet- och kolhydratrik måltid

2010 april > torsdag, april-1-2010

Ny forskning visar att citrusföreningar kan skydda mot de dåliga effekter som uppstår efter en fettrik måltid. Det är främst flavonoiderna från tex: apelsinjuice som kan neutralisera de skadliga effekter som uppstår när du konsumerar en måltid med hög fetthalt och kolhydratrikt innehåll. Fett är självklart oerhört bra för kroppen, eftersom det ingår i de flesta av kroppens funktioner i cellen, hormontillverkning, vitaminupptag m.m. men som sagt, alla saker som tillförs kroppen skapar också slagg i olika former.  Denna nya studie påvisar att flavonioderna kan rensa upp delar av slagget.

Flavonoiderna ger en antioxiderande aktivitet och minskar därmed ökningen av de inflammatoriska markörer som producerats efter att ha förtärt en snabbmattyp, hävdar forskare från University at Buffalo rapport i ”American Journal of Clinical Nutrition”.

Forskarstudien, under ledning av professor Paresh Dandona kopplade de uppenbara fördelarna med apelsinjuice till dess höga innehåll av flavonoider, naringenin och hesperidin.

”Våra data visar, för första gången, att apelsinjuice tillsammans med en måltid som innehåller mycket fett och kolhydrater förhindrar en markant ökning av reaktivt syre och andra inflammatoriska effekter, sade studiens försteman, Husam Ghanim, PhD.

”Effekterna uteblev om deltagarna drack vatten eller en söt dryck till maten, säger han. ”De frågeställningar som finns kring inflammationstillstånd efter en måltid är viktiga eftersom de resulterar i höga glukos- och triglyceridervärden, som är kända för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.”

Tidigare studier har rapporterat att naringenin kan förhindra kolesterolökaning, förändringar i insulinkänslighet samt kan minska att glukosmetabolism kopplad till metabola syndrom (diabetes, 2009, Vol. 58, pp. 2198-2210). Andra studier visar att hesperidin har rapporterat som en flavonoid med potentiella kardiovaskulära och neurologiska fördelar.

Jag vill gärna påpeka att det sannolikt kan fungera på liknande sätt oavsett varifrån flavonoiderna kommer. Du kan alltså ta en näve med bär eller lite mörk choklad. Apelsin och andra frukter passerar snabbare genom kroppen än vanlig mat, vilket gör att frukt EFTER maten, ofta ger uppblåst mage när frukten försöker skynda på matsmältningen. Det bär även påtalas att C-vitmininnehållet i apelsinjuice oxiderar snabbt och innebär 50%minskning på vitamin C inom 15 minuter och 100% minskning inom 1 timme. Det är alltså viktigt att dricka färskpressad juice eller en juice som centrifugerats inom 10 minuters tid.  

Källa: American Journal of Clinical Nutrition
April 2010, Vol. 91, nr 4, 940-949, doi: 10.3945/ajcn.2009.28584
”Apelsinsaft neutraliserar proinflammatoriska effekten av en hög fetthalt, kolhydratrik måltid och förhindrar endotoxin öka och Toll-like receptor uttrycket”
Författare: H. Ghanim, C.L. Sia, M. Upadhyay, K. Korzeniewski, P. Viswanathan, S. Abuaysheh, s. Mohanty, P. Dandona

LÄS MER…

1 7 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista