Sackarin bör tas bort som ett svartlistat sötningsmedel, menar EPA!

2010 april > torsdag, april-22-2010

US Environmental Protection Agency (EPA) har föreslagit att sackarin ska tas bort från listan över de sötningsmedel som räknas innehålla ”farligt avfall, farligt beståndsdelar och farliga ämnen”.

Sackarin identifierades först som ett potentiellt cancerframkallande sötningsmedel, detta via EPA: s Assessment Group (1980), men de hävdar nu att det inte finns tillräckliga bevis för att sötningsmedlet kan kopplas till cancertillväxt hos människan.

Sackarin är ett icke-energigivande sötningsmedel, som är cirka 300 gånger sötare än socker och främst används inom livsmedelsindustrin för att söta tex: lightläsk, juicer, sockerfritt godis, gelédesserter och tuggummi.

Källa: Foodnavigator.com

Dock, vill jag tillägga att den söta smaken fortfarande aktiverar belöningssystemet, gör oss trötta, sugna och därmed är ett mindre bra alternativ jämfört med att helt utesluta söta saker i sin kosthållning.

LÄS MER…

Tillsatt socker i kosten, ökar risken för hjärtsjukdom, visar en ny amerikansk studie!

2010 april > torsdag, april-22-2010

En ny amerikansk studie visar att ett ökat intag av socker från bearbetade och industriella livsmedel kan orsaka sjukdom, genom förhöjda triglyceridnivåer och skadligt låga nivåer av det goda fettet, HDL.

Detta är den första studien i sitt slag, som har genomförts med avsikt att undersöka sambandet mellan konsumtion av tillsatt socker och åtgärder på grund av fett. Utifrån denna studie, så rapporterade forskare från Emory University i Atlanta att en sockertik kost kan öka blodets triglycerid-nivåer, vilket kopplas till en ökad risk för hjärtsjukdom.

Rönen publicerades i ”Journal of American Medical Association (JAMA)” och baseras på en analys gjord på 6113 vuxna människor, som deltagit i det amerikanska ”health- and nutrition Examination Survey (NHANES) under åren 1999-2006.

Uppgifterna visar också att det dagliga intaget av tillsatt socker har ökat med cirka 6 procent sedan slutet av 1970-talet, samt att 15,8 procent av kalorierna numera kommer från tillsatt socker, jämfört med år 1977-1978 då endast 10,6 procent av kaloriintaget kom från tillsatt socker.

”Tillsatt socker är en livsmedelstillsats som skall kännas igen av konsumenten och det har föreslagits en speciell märkning för detta, då på mat- och dryckesförpackningar”, skriver forskarna.”

”Resultaten av vår studie visar att ökad mängd tillsatt socker är förknippat med en markant risk för ökad hjärtsjukdom, detta inklusive lägre HDL-kolesterol, högre triglycerider och högre andelar triglycerider till HDL-C,” tillade de.

Source: JAMA
2010, Volume 303, Issue 15, Pages 1490-1497
“Caloric Sweetener Consumption and Dyslipidemia Among US Adults”
Authors: J.A. Welsh, A. Sharma, J.L. Abramson, V. Vaccarino, C. Gillespie, M.B. Vos

LÄS MER…

Askan kan förorena isländska grönsaker, vatten och påverka djurens hälsa!

2010 april > torsdag, april-22-2010

Den isländska vulkaniska askan kan vara ett hot för livsmedelssäkerheten, säger EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. De undersöker potentiella risker som kan ha påverkat livsmedelssäkerheten vid det stora vulkanutbrottet på Island häromveckan.

Alla rubriker har hittills fokuserat på vulkanens påverkan på trafikflygningarna, affärsresenärer och den isländska importen. Nu har dock den europeiska kommissionen börjat frågor om hurivida askmolnet påverkar livsmedelshälsan och djurhälsan. Detta resulterade i att EFSA tillkännagav en brådskande skrivelse med råd vid föroreningar och de risker som kan uppstå vid en situation som denna.

Skrivelsen avslutas med följande ord…

”Med hänsyn till den kemiska sammansättningen av askan, så bör frågor highlightas gällande risker för förorening av produkter från livsmedels-och foderkedjan samt relaterade risker för människors och djurs hälsa.”  ”I synnerhet kan förekomsten av höga halter med fluor i askan, även påverka hälsan hos djur, detta vid händelse för askenedfall.”

EFSA har därmed begärt en bedömning av riskerna samt vilka riskreducerande åtgärder som kan sättas in, såsom att tvätta frukt och grönsaker noggrant.  Ett uttalande från DEFRA lyder:

”Det finns fortfarande inga upptäckter på inverkan av luft-och vattenkvalitet och/eller vattenförsörjning, ochdärmed ingen omedelbar oro för djurens hälsa eller vegetabiliska produktion efter vulkanutbrott på Island onsdagen den 14 april.” 

Detta vet man alltså inte säkert förren bedömningen har genomförts av EFSA.

LÄS MER…

Natriumhalterna skall minskas i amerikanska livsmedel, allt för att halvera intaget!

2010 april > torsdag, april-22-2010

IOM uppmanar regeringen att sätta in åtgärder för natrium, men FDA hävdar att det redan har påbörjata ett program för att minska mängden salt i våra förädlade livsmedel. Diskussionen härrör till en ny rapport från ”Institute of Medicine” som visat att nuvarande strategier för minskande av vårt natriumintag har misslyckas.

Igår rapporterade ”The Washington Post” att Food and Drug Administration (FDA) planerar att gradvis minskad mängd natrium i livsmedel, detta under en period på tio år. Detta dementeras dock av FDA som hävdar att en sådan plan ej har offentliggjorts ännu.

”Den amerikanska livsmedelsindustrin har åtagit sig att fortsätta med minskade natriumhalter i tusentals produkter, detta för att hjälpa konsumenter att nå den nuvarande amerikanska kostrekommendationen på högst 2.300 mg natrium per dag. Näringslivet ser fram emot  att arbeta med ”Food and Drug Administration” för att utveckla en strategi som kan hjälpa konsumenterna att minska natriumintaget, säger GMA.”

Enligt siffror från Centers for Disease Control and Prevention, konsumerar amerikaner cirka 4.000 mg natrium per dag, vilket alltså är långt över de gränsvärden (2300 mg) som rekommenderas.

LÄS MER…

Ökad intag av K-vitamin kan minska risk för lymfcancer!

2010 april > torsdag, april-22-2010

En ny amerikansk studie visar att K-vitamin kan minska risken för Non-Hodgkins lymfcancer. Ökad intag av Vitamin K i din kost, samt kompletterande källor kan minska risken för cancer i lymfsystemet, detta enligt nya rön från Mayo Clinic.

Risken att utveckla lymfom var cirka 45 procent lägre hos de personer som hade ett Vitamin K-intag på minst 108 mikrogram per dag, jämfört med de personer som endast hade ett intag på mindre än 39 mikrogram per dag. Resultaten från studien presenterades vid det årliga mötet för American Association for Cancer Research (AACR).

”Dessa resultat är revolutionerande, eftersom de är de första som visar på samband mellan vitamin K och Non-Hodgkins lymfom, och detta visar på entämligen stark och skyddande effekt, säger studiens huvudförfattare, James Cerhan, MD, PhD. ”Som med alla nya rön så kommer detta att behöva upprepas i andra studier, påpekar han ytterligare.

Non-Hodgkins lymfom är en cancer som börjar i lymfsystemet och utvecklas till cirka 29 olika former av lymfom. Enligt American Cancer Society, s¨diagnoseras över 50.000 nya fall per år, bara i USA.

Det finns två huvudsakliga former av Vitamin K: phylloquinone (Vitamin K1) och menaquinones (Vitaminer K2). K1 finns i gröna bladgrönsaker som sallad, broccoli och spenat, och utgör cirka 90 procent av Vitamin K i en typisk västerländsk kost.

K2 utgör cirka 10 procent av konsumtionen och kan även fås från kosten som från kött och fermenterade livsmedel som ost. Multivitaminer innehåller antingen små mängder eller inget Vitamin K alls.

LÄS MER…

Rå lök kan ersätta de traditionella industriella konserveringsmedlen butylhydroxianisol (BHA) och butylhydroxytoluen (BHT).

2010 april > torsdag, april-22-2010

Lökextrakt kan fungera som ett naturligt konserveringsmedel eftersom den består av antimikrobiella och antioxiderande föreningar. Den spanska studien grundar sig i lökens långsamma nedbrytning av livsmedel samt dess förmåga att hämma tillväxten av bakterier. 

Den antioxidantrika löken påvisades hämma tillväxten av en rad olika bakterier, detta inkluderat Listeria, detta enligt studien som publicerades av ”International Journal of Food Science and Technology”.

”De antioxiderande och antimikrobiella flavonoiderna från rå lök gör den ypperlig som ett konserverande livsmedel, säger studiens huvudförfattare Jonathan Santas från universitetet i Barcelona.

”Den gula löken kan även vara effektiv för att hämma fettoxidation vid emulsioner av olja och vatten, såsom i margariner och majonnäs, samt hämma tillväxt av mikroorganismer som förändrar livsmedlet, tillade Santas.

Löken kan alltså vara ett naturligt alternativ till dagens etablerade syntetiska konserveringsmedel som tex butylhydroxianisol (BHA) och butylhydroxytoluen (BHT). Fermenterad lök är dessutom oerhört bra för att detoxa och rena tarmen om du har tarmsjukdomar, candida o.s.v. 

Source: International Journal of Food Science and Technology
Volume 45, Issue 2, Pages 403-409
“Antimicrobial and antioxidant activity of crude onion (Allium cepa, L.) extracts”
Authors: J. Santas, M.P. Almajano, R. Carbo

LÄS MER…

Intervju med Christer Fuglesang :)

2010 april > torsdag, april-22-2010

Jag är så glad att jag ska intervjua Christer Fuglesang nästnästa vecka… Christer är docent i partikelfysik, och den första svenska rymdfararen, vilket är gigantiskt för mig som ÄLSKAR rymden och geologi. Christer har en gedigen bakgrund som forskare och har skrivit flera böcker såsom ”Människan i rymden: från Sputnik till Mars” och ”13 dygn i rymden efter 14 år på jorden: dagbok från rymden”. Åh, så spännande den lunchen kommer bli!

Vaccin i kombination med antibiotika kan vara livsfarligt!

2010 april > torsdag, april-22-2010

Kunskapen om kombinationer med antibiotika och vaccin är oerhört dålig, vilket kan ge stora efterföljder. Kombinationen mellan dem både är livsfarligt, eftersom både antibiotika och vaccin är effektiva ödeläggare av det naturliga immunförsvaret. Om dessa kombineras så blir de nästan som dynamit för systemet och immunförsvaret.

I dagens nyhetsbrev från Ulf Brånell, skriver en läsare följande:

I min hemstad var det en flicka som i höstas fick polio på grund av polioboostern vid 4 år. Den utlösande faktorn var antibiotikan, som ordinerades henne på grund av att hon fick öroninflammation efter vaccinet. Flickan sitter nu i rullstol…

Läs mer i Linda Karlströms blogg om vacciner på:
http://www.alternativjournalen.se/obesprutat

LÄS MER…

Det ledande GMO-företaget Monsanto utreds av 7 amerikanska delstarter

2010 april > torsdag, april-22-2010

Det kända GMO-företaget Monsanto är under utredning av sju amerikanska stater, då för att utreda om Monsanto har missbrukat sin ställning genom att utestänga konkurrenter och höja priserna på utsäde. Monsanto är sedan känt som ledande inom livsmedelsindustrin med tillsatser som sötningsmedel och genmanipuleringar som sin specialitet. 

Monsanto misstänks ha brutit mot lagen genom att erbjuda rabatterat utsäde till sina distributörer, detta för att undvika konkurrens och fastställda gränsvärden för kombination med genetiska modifieringar m.m.

Monsanto är som sagt en bov inom mycket av vår tillsatser, PCB och genmanipulering m.m.

Läs gärna mer på Mercolas hemsida eller i mina tidigare artiklar om GMO:
 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/22/monsanto-under-investigation-by-seven-us-states.aspx

Om GMO-potatis (potatis som är genmanipulerad)
blog.php?bid=1100&print=1

Om GMO, Monsanto och utsäde
blog.php?bid=498&print=1

GMO-fritt i Ungern och Österrike
blog.php?bid=551

GMO och naturkatastrofer
blog.php?bid=1060

GMO-smittade tillsatser godkända av EU-kommissionen
blog.php?bid=1061&print=1

Om modifierad stärkelse, majsstärkelse och fruktos
blog.php?bid=1135&print=1

Fruktos, metabola skador och fetma
blog.php?bid=1162&print=1

LÄS MER…

Hur margarintillverkningen går till, steg för steg!

2010 april > onsdag, april-21-2010

Jag skrev tidigare detta citat från min kollega Bertil Wosk…

Bregott innehåller rapsolja. Rapsoljan är inte ekologisk och inte kallpressad. Den är raffinerad som alla andra oljor. Raffinerade oljor är jag emot. Därför är jag emot bregott. Men Bregott är 1000 gånger bättre än alla margariner.

Vill du läsa om hur man tillverkar margariner? Följ länkarna:

blog.php?bid=635
blog.php?bid=528&print=1

LÄS MER…

Kommande kurser, föreläsningar och event inom kost, hälsa och livsstil!

2010 april > onsdag, april-21-2010

Det är fantastiskt roligt att maj månads kost- och hälsokurs snart är fullbokad och idag föreläser jag på Ted-x och senare idag håller jag och Maria (magentapr) vår föreläsning tillsammans med Anders Haglund. Imorgon kan ni komma och lyssna på mig och Jimmy Jansson i morgonsoffan och på fredag rekommenderar jag en Anna Widell´s kurs i enzymer. För att läsa mer om alla våra kommande event och föreläsningar, så kan du besöka vår agent och PR-byrå: Magenta PR eller läsa i min kalender: Kalender 2010-2012

LÄS MER…

Medelhavskost kan minska risk för Alzheimer med cirka 40 procent!

2010 april > tisdag, april-20-2010

En ny studie från New York, visar att konsumtion av medelhavskost kan förbättra hjärnhälsan och minska risk för att utveckla sjukdomen Alzheimers.

Forskare vid Columbia University rapporterar att en kost som är rik på dressing, tomater, nötter, fisk, grönsaker, mörkt och gröna bladgrönsaker, frukt, och fågelkött också minskar risken för Alzheimer med cirka 40 procent.

”Våra rön ger stöd för vidare forskning av de livsmedelskombinationer och kostbeteenden som kan förebygga detta viktiga folkhälsoproblem”, skriver forskarna i ”Archives of Neurology”.

Medelhavsdiet är en kost som är rik på spannmål, frukt, grönsaker, nötter, fullkorn, fisk och olivolja. Ny forskning visat att medhavskosten kan ha fördelar för artrit, Alzheimers sjukdom, för att främja blodtrycket, diabetes, astma, lungsjukdomar och allergier.

Märkbara anledningar till de positiva effekterna var en kost rik på omega-3 och omega-6 fettsyror (självklart i den kombination där omega 6 är mindre i intag jämfört med omega 3), vitamin E och folat, men också med låga halter av mättat fett och vitamin B12. Anledningen till att just låga nivåer av B12 och folat var intressanta är att Vitamin B12 och folat är homocystein-relaterade vitaminer som kan ha en inverkan på Alzheimers sjukdom via sin förmåga att minska cirkulerande homocysteinnivåer. Vitamin E kan förebygga Alzheimers sjukdom via sin starka antioxiderande effekt medan fettsyrorna kan relateras till demens och kognitiv funktion med hjälp av ateroskleros, trombos m.m.

Läs hela arikeln på: www.foodnavigator.com

Source: Archives of Neurology
2010, Vol. 67, Pages 6, doi:10.1001/archneurol.2010.84
“Food Combination and Alzheimer Disease Risk – A Protective Diet”
Authors: Y. Gu, J.W. Nieves, Y. Stern, J.A. Luchsinger, N. Scarmeas

LÄS MER…

Histonerna (proteinerna) i cellen styr vårt DNA och därmed också genernas uttryck…!

2010 april > tisdag, april-20-2010

Förr i tiden trodde vi att det mesta av våra sjukdomar styrdes med DNA och de kopior som DNA skapar (mRNA), men senare tids forskning visar alltmer på att cellkärnans protein spelar stora roll i sammanhanget. Då kan således ha en gen som gör att du har anlag för en viss sjukdom, men det är bland annat kvaliten på proteinerna som styr hurivida arvsanlaget aktiveras så att sjukdomen blir ett faktum. Andra aktivatorer är rökning, kemikalier, stress m.m.

Proteinerna kring DNA-spiralerna heter histoner och det är kring dessa positivt laddade proteiner som den negativt laddade DNA-spiralen snurrar sig inne i cellkärnan. Histonerna är vktiga eftersom denna snurrning också styr strukturen på kromatinet. I mannnens spermie finns protaminer som sedan omvandlas till histoner i kvinnans ägg, detta för att aktivera cellens DNA. Albrecht Kossel upptäckte histonerna 1884 men det tog 100 år innan man insåg vikten av dess kvalité. Innan dess ansågs proteinerna vara ointressanta, medan det i dag genomförs stora mängder forskning sedan ett 20-tal år tillbaka.

LÄS MER…

1 2 3 4 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista